Salzburg University of Applied Sciences

Salzburg University of Applied Sciences/Fachhochschule Salzburg ligger idyllisk til utenfor Salzburg i Østerrike. Høyskolen er svært internasjonalt orientert og har mange internasjonale studenter, engelskspråklige studieprogrammer og er gode innenfor reiseliv, helsefag og teknologi.


Avtaletype: Erasmus
Land: Østerrike
Institusjonens hjemmeside: Salzburg University of Applied Sciences
Kurskatalog: Lectures and Courses
Til inspirasjon:


salz

Antall plasser

4 Erasmusplasser for studenter fordelt på Reiseliv, Økonomi/ledelse og Visuell kommunikasjon, Bachelor.

Kurskatalog

Kurskatalogen for engelskspråklige programmer finner du her.

Opptakskrav

Bachelorstudenter ved økonomi/ledelse, reiseliv og visuell kommunikasjon kan søke. Ingen absolutte karakterkrav. Ingen absolutte språkkrav. Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelske kursmoduler, ellers tysk.

Søknadsfrister

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Frist for å søke til Salzburg er 15. april og 15. oktober.

Mer om søknadsprosessen her.

Skolepenger/finansiering

Semesterstudier her kan med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Mer informasjon på Lånekassens nettsider.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

Semester 1: medio september - medio januar

Semester 2: primo februar - medio juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Bolig kan organiseres via housing-salzburg@oead.at 

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum til Østerrike for opphold kortere enn tre måneder.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha . Vaksiner er ikke nødvendig.

Praktisk info om utveksling