Universitetet i Linköping

Universitetet i Linköping er et stort universitet med rundt 27 000 studenter, mange internasjonale, og mange gode utdanningsprogrammer.


Avtaletype: Erasmus
Land: Sverige
Institusjonens hjemmeside:


Til inspirasjon:

LiU

Antall plasser

To Erasmus-plasser for Visuell kommunikasjon-studenter.

Erasmusutveksling for tradisjonskunst og formingsfag

Opptakskrav

Studenter på bachelornivå kan søke. Ingen absolutte karakterkrav. Portfolio skal medfølge søknaden til lærestedet for studenter i visuell kommunikasjon.

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Svensk.

Søknadsfrister

Intern frist USN er:

  • 1.februar for kommende høstsemester
  • 15.september for kommende vårsemester

Frist for å søke til LIU er 15.oktober (for påfølgende vårsemester) og 15.april for påfølgende høstsemester.

Mer om søknadsprosessen her.

Skolepenger/finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS credits tilsvarer 30 ECTS (studiepoeng) ved USN.

Semesterinndeling

  • Semester 1: ultimo august - ultimo januar
  • Semester 2: ultimo januar - medio juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Universitetet i Linköping tilbyr studentbolig som kan søkes om online når du har fått opptak.

Visum

Studenter fra Norden trenger ikke visum for å studere i Sverige.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling