Business Law and Economics

Business Law and Economics

This program is partially taught in Norwegian and is therefore only suitable for students with a sufficient knowledge of the Norwegian language.

Apply for admission now
Study level
Exchange Courses
Closing dates
15.04.2019
Credits
30
Start up
Autumn 2019

Programmet i Business law and economics er designet for studenter ved de danske bachelorudannelsene i ervervsøkonomi og ervervsjura (også betegnet HA(jur.)). Søkere til programmet anbefales å ha fullført de to første årene av utdannelsen. 

Programmet i Business Law gir mulighet for utveksling og videre tverrfaglige studier i forretningsjus og økonomi for studenter ved de danske bachelorutdannelsene i ervervsøkonomi og ervervsjura. Programmet gir mulighet til fordypning i analytiske fag, som gir et solid grunnlag for høyere studier. Programmet gir også mulighet for særlig fokus på organisasjonsfag eller ren jus.

Oppbygging og gjennomføring

Studentene velger til sammen fire emner. Hvert av emnene er på 7,5 ECTS. Minst ett må velges fra følgende to:

De øvrige (to eller tre) emnene velges fra følgende liste:

Kollisjon i timeplanen kan medføre at man ikke kan velge helt fritt.

Læringsaktiviteter

Det vil gis forelesninger, kursundervisning, gruppeoppgaver, «cases» og øving med bruk av digitale verktøy i tilknytning til de ulike emnene i studiet. Det legges vekt på arbeid med både teoretiske og praktiske oppgaver gjennom hele studiet. Den enkelte student må ta ansvar for egen kompetanseutvikling og selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet både individuelt og i grupper. De enkelte aktivitetene beskrives i emneplanene.

Study facts


Full time – Ringerike

  • Teaching Language: Norsk og engelsk
  • Semesters: 1

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student