Danning gjennom filosofisk dialog i skole og høyere utdanning

Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Dembra, HL-senteret inviterer til inspirasjonskonferanse med fokus på ulike former for dialogisk filosofering med elever, studenter og kollegafellesskap.


18 Apr

Praktisk informasjon

 • Dato: 18 april 2024 - 19 april 2024
 • Tid: kl. 09.30 - 16.00
 • Sted: Drammen
 • Last ned kalenderfil

 • Påmeldingsfrist: 12. april 2024
 • Påmelding og betaling
  Betaling av konferanseavgift og middag skjer ved påmelding:

  • Konferansedeltakelse ordinær 1 dag 650,- inkl. lunsj, kaffe/te, knask.
   • student 1 dag: 400,-
  • Konferansedeltakelse ordinær 2 dager 1000,- inkl. lunsj, kaffe/te, knask.
   • student 2 dager 600,-
  • Middag torsdag: 650,-. Drikke kjøpes av den enkelte.

  Meld deg på her

  Målgruppe
  Konferansen er aktuell for fagfolk på alle nivåer og i alle roller i utdanningssystemet, herunder lærere, rådgivere, sosiallærere, skoleledere og lærerutdannere.

  keyboard_backspace Slik finner du campus Drammen

  Tider
  • Oppstart torsdag 18.04: Registering og kaffe fra 9.30, åpning 10.00.
  • Konferansen avsluttes fredag 19.04 kl. 16.00.

   

  Overnatting

  Overnatting bestilles av den enkelte, USN har avtaler med:

  Scandic Ambassadeur Drammen:
  Pris 1210,- per rom inkludert frokost.
  Bruk bookingkode: BUSN231123 for å få vår pris innen 23.oktober

  Quality Hotel River Station  / 31 91 19 00 1495
  Pris: 1495,- pr. rom inkl. frokost
  Bruk bookingkode: 9000 for å få vår pris innen 23.oktober

I overordnet del av læreplanverket heter det at skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag: utdanning og danning. Fagfornyelsen skal innebære et verdiløft i skolen, forankret i Formålsparagrafen og de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, samt bærekraftig utvikling. Utdanningen skal fremme kritisk og etisk tenkning, respektfull meningsbrytning og fellesskap, og med det forebygge psykisk uhelse, utenforskap, fiendtlighet og splittelse.

Hva innebærer dette i praksis, og hvilken rolle kan vi som arbeider med filosofisk og dialogisk praksis i skole og lærerutdanning spille i denne sammenhengen? Dette vil være tema for denne konferansen, der vi vil komme inn på ulike måter å arbeide med dialog og danningsorientert praksis i skole og høyere utdanning. Deltakerne vil også selv delta i filosofisk dialog i løpet av konferansedagene.

Samarbeidspartnere

 • Norsk selskap for filosofisk praksis
 • Dialogpilotene
 • Human-Etisk Forbund
 • USN

Faglig ansvarlige

 • Guro Hansen Helskog
  dosent i pedagogisk filosofisk praksis ved USN
  e-post guro.helskog@usn.no
 • Ingun Steen Andersen
  seniorrådgiver Dembra, HL-senteret og leder Norsk selskap for filosofisk praksis
  e-post i.s.andersen@hlsenteret.no

Påmelding

Meld deg på her innen 12. april

Bidragsytere

På konferansen vil du blant annet møte følgende bidragsytere:

 • Maughn Rollins Gregory (Institute for the Advancement of Philosophy for Children - Montclair State University):
  Philosophy for Children (P4C) Origins and current practices
 • Dieter Krohn (Gesellshaft für Sokratische Philosophieren (GSP) – Tyskland):
  Socratic Dialogue: The origins and current practices. –
 • Ingun Steen Andersen (Dembra, HL-senteret og HEF) og Guro Hansen Helskog (USN):
  Glimt fra arbeid med danningsorientert praksis og filosofisk dialog i skole, høgre utdanning og samfunn gjennom mer enn 100 år
 • Judith Klein (Høgskolen i Innlandet)
  Skolen i spagaten mellom danning og måling: Er det mulig med ekte dialog i dagens praksis?
 • Egil H. Olsvik (Politihøgskolen):
  Vi er – altså tenker jeg
 • Nancy L. Herz (seniorrådgiver målgruppe ung i Human-Etisk Forbund og leder av Ungdommens ytringsfrihetsråd):
  Ungdom ønsker mer utforskende dialog! Om å styrke unges ytringsfrihet
 • Camilla Angeltun (USN):
  Hvilken plass har intuitiv tenkning i filosofiske dialoger
 • Anne Aase Ugland (Dembra, Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter):
  Dialog som ledd i forebygging av likegyldighet, ekstremisme og radikalisering
 • Marit Hvaal (Nordby skole, Ås):
  Filosofiske samtaler i barneskolen
 • Anne Schjelderup (USN):
  Danning gjennom deltagelse i klasseromsdialoger
 • Camilla Stabell-Jørgensen (institutt for lærerutdanning, NTNU):
  Etisk ekskursjon og filosofiske samtaler i lærerutdanningen
 • Kristin Gregers Eriksen, Åsmund Aamaas og Anne Line Bjertnes (USN):
  Samiske perspektiver i lærerutdanningen: En refleksjonsmodell
 • Jørn Varhaug (USN):
  Den sokratiske ironi, og dialogpartneres ansvar for sin samtalepartner i en dannet diskurs
 • Birgitte Fredriksen (studenthumanist ved UiO):
  Filosofiske dialoger som ledd i studenters danningsprosesser
 • Dialogpilotene:
  Dialog på tvers av religion og livssyn
 • Michael Noah Weiss (USN):
  Daimoniske dialoger med folkehøgskolestudenter
 • Drammen vgs:
  Filosofisk dialog som ledd i lederutvikling og utvikling av profesjonsfellesskap
 • Buskerud vgs:
  Filosofisk dialog i skoleutvikling
 • Marianne Hatlem Storås og Alona Krieken Laski (Oslomet):
  Tilnærminger til kritisk refleksjon i barnehagelærerutdanningen
 • Milosz Puczydlowski (USN)
  Retorisk virkemiddel eller livsstil? To sokratiske ironibegreper og deres påvirkning på sokratisk dialog som pedagogisk tilnærming
 • Hallvard Håstein (UiA)
  Dialog som hendelser i pedagogiske kontekster
 • Hein Lindquist, IPED, Campus Drammen:
  Velkomsthilsen

Call for abstracts

Ønsker du å være en av dem som inspirerer de andre deltakerne? Du kan delta enten med et 25 minutters innlegg der du presenterer og reflekterer over eget arbeid med filosofisk dialog og danningsorientert pedagogikk mer generelt i skole og lærerutdanning, eller gjennomføre en praktisk filosofisk øvelse eller miniworkshop over én time. Du kan også delta med en posterpresentasjon. Frist for innsending av abstract (maks 200 ord) til presentasjon, workshop eller poster og en kort presentasjon av deg selv er 20. februar. Send ditt bidrag til guro.helskog@usn.no og i.s.andersen@hlsenteret.no. Du vil få vite om ditt bidrag får plass så fort som mulig etter fristen.