Disputas: Kirsten Røland Byermoen

Kirsten Røland Byermoen disputerer for doktorgrad i personorientert helsearbeid. Avhandlingen handler om hvordan kompetanse i systematiske klinisk undersøkelser og vurderinger utvikles hos siste års sykepleierstudenter til to år etter endt utdanning.


11 Oct

Praktisk informasjon

 • Dato: 11 oktober 2023
 • Tid: kl. 10.00 - 15.30
 • Sted: Drammen, Rom A2503 og på Zoom
 • Last ned kalenderfil

 • Lenke til digital deltakelse
  Meeting ID: 673 0917 3680
  Password: 111023

  Program

  Kl. 10.00: Prøveforelesning: Krav og utfordringer i utdanningen av sykepleiere, nasjonalt og internasjonalt, i forhold til bærekraftig kompetanse og en holistisk tilnærming.

  Kl. 12.00: Disputas: Fit for practice – Exploring competence in physical assessment from the final educational year to two years as a newly graduated nurse – A qualitative study

  Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Kristin Akerjordet, Professor, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
  • Andreopponent: Siri Lygum Voldbjerg, Post doc i klinisk sygepleje ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital
  • Administrator: Mirjam Lukasse, Professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

  Veiledere

  • Hovedveileder: Hilde Eide, Professor Emerita, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

  Biveiledere

  • Lena Heyn, Professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Espen Andreas Brembo, Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Anne Moen, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
Har du spørsmål?

Kirsten Røland Byermoen skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet i personorientert helsearbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas på campus eller digitalt. 

Sammendrag

Avhandlingen viser at deltakerne utviklet utførelse av systematiske kliniske undersøkelser og vurderinger (SKUV) fra å være en teknisk oppgaveorientert handling til å integrere det i en helhetlig sykepleieutøvelse i møte med sine pasienter. De utviklet evnen til å integrere og bruke ulike informasjonskilder i sin kliniske resonneringsprosess når de ble besluttet hvilke undersøkelser som skulle anvendes. Som sykepleiere internaliserte de deler av SKUV som en forutsetning for å gi person-orientert grunnleggende omsorg. Kontekstuelle og organisatoriske faktorer påvirket i stor grad deres bruk og videre utvikling av kompetanse og anvendelse av SKUV i klinikken.

Kompetent bruk av SKUV er nødvendig for å oppdage forverringer og initiere intervensjoner for å forhindre at komplikasjoner oppstår. Det er tidligere kjent at sykepleierstudenter og sykepleiere ikke utfører SKUV i daglig praksis. Barrierer er komplekse og mangefasetterte, kontekstuelle forskjeller, mangel på tid, mangel på rollemodeller og høy arbeidsbelastning er noen av grunnene. Det er imidlertid lite kjent hvilke tanke - og vurderingsprosesser som ligger til grunn for sykepleierstudenters og nyutdannede sykepleieres læring og utøvelse av SKUV.

De samme sykepleiestudentene ble observert mens de gjennomførte SKUV og intervjuet rett etter i de to siste praksisperiodene i studiet. Til slutt ble de intervjuet som nyutdannede sykepleiere. Avhandlingen viser at utvikling av kompetanse i SKUV er en kompleks læringsprosess som innebærer at det er behov for at det rettes fokus på pedagogiske læringsprosesser både i utdanning og i det kliniske feltet.

Funnene indikerer også at det er behov for et nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og det kliniske miljøet for å styrke sykepleierstudenters og nyutdannede sykepleieres videre bruk og utvikling av kompetanse i SKUV.