Fagidentitet i bevegelse 85 år - 135 år

Utsnitt av maleri av Rolf Bull-Hansen
Utsnitt av maleri av Rolf Bull-Hansen Kopirett: USN

I dag navngir vi store auditorium på Notodden, S322, etter Rolf Bull-Hansen, født for 135 år siden. Rolf Bull-Hansen var første rektor ved Statens sløyd- og tegne­lærerskole, SSTL, som ble opprettet på Notodden i 1938. Faget Forming, design, kunst og håndverk er dermed undervist på Notodden i 85 år.


22 Nov

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Program for dagen:

10.00

Fanfare og snorklipping og velkommen inn til auditorium Rolf Bull-Hansen

10.10

Velkomst og presentasjon av program for dagen
v/ Instituttleder Eirin Sæther og Kari Carlsen

10.15

Historisk forankring og fersk forsking om faget i skole og barnehage
v/ Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Anniken Randers-Pehrson og Kari Carlsen

10.55

Rolf Bull-Hansen – reformpedagog og fagfornyer
v/ Arne Marius Samuelsen

11.40

Velkommen til å hilse jubilanten
v/ Instituttleder Eirin Sæther

12.00

Håndmat og prat i «Glassgangen», med overgang til –

12.45

omvisninger i utstillingene:

  • Store Galleri: Barns bilder – tre innblikk i Norsk barnebildesamling
  • Biblioteket: Pionerenes skrifter
  • Utenfor auditoriet: Forsking og fag – Instituttets publikasjoner de siste 10 årene
  • Foajégalleriet: Randsonekorrespondanser. Ann-Hege Lorvik Waterhouse og Trude Iversen

13.30

Utvikling i perspektiv – kunst og håndverk som allmenndannende fag
v/ Liv Merete Nielsen

13.50

Hovedfag i Forming – et nasjonalt pionerstudium
v/ Else Marie Halvorsen, Ella Melbye og Kari Carlsen

14.20

Vi lytter til….
v/ Musikerkolleger ved institutt for estetiske fag

14.30

Doktorgrad i kulturstudier – instituttets avgjørende bidrag
v/ Marte Sørebø Gulliksen

15.05

Forsking og fagfellesskap i nordisk perspektiv
v/ Jostein Sandven

15.35

Jubileum – og så? Kommentar og tanker om veien videre
v/ Anne Solberg

15.50

Vi takker av
v/ Instituttleder Eirin Sæther