Fagseminar Kunst, kommunikasjon og bærekraft

Bildet er et utsnitt av Jan van Boeckel sitt verk Landscapes of the mind II.

Forskningsgruppene for Kunstnerisk utviklingsarbeid og Multimodalitet, SFL og sosialsemiotikk inviterer til foredrag med internasjonale forskere.


21 Sep

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?
Forskningsgruppene for Kunstnerisk utviklingsarbeid og Multimodalitet, SFL og sosialsemiotikk har de siste årene samarbeidet om FoUI-prosjektet Kunstklimavei. Dette seminaret er del av Kunstklimavei-samarbeidet. Foredragene  innledes av forskningsgruppene. Mellom foredragene er det en god pause og vi ønsker velkommen til skolekjøkkenet for en kopp kaffi i pausen. Ta gjerne med lunsj.
 

Program


10.15

Digitalt foredrag "21st Century Museums and Multimodal Communication” ved  professor Louise Ravelli, University of New South Wales, Sydney. School of the Arts and Media. 
Tema for foredraget er analyser av rom og bygninger, og hvordan vi som publikum interagerer med disse. Ravelli bruker museet og spatial  discource analysis som utgangspunkt for foredraget.

Foredraget ledes av forskningsgruppeleder for Multimodalitet, SFL og sosialsemiotikk, Kirsten Linnea Kruse.


11.15 - Pause med kaffi på skolekjøkkenet, B1-3


12.00

Digitalt foredrag ved Jan van Boeckel, professor ved Hanze University of Applied Sciences Groningen i Nederland. Van Boeckel underviser og forsker på tema kunst og bærekraft. 

Foredraget ledes av forskningsgruppe for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Jadwiga Blaszczyk-Podowska og Line Sanne.


13.15 - Slutt

 

Forskningsgruppene inviterer også til aktiviteter under Forskningsdagene, se dem her: