Fagseminar og ph.d.-workshop: Kritisk literacy og kritisk tenkning

Hvordan kan vi styrke barn og unges kritiske tekstkompetanse i en verden som blir stadig mer digital, global og kompleks? Hvordan inkludere kritisk tenkning i miljø- og bærekraft-spørsmål? Og hvordan vurdere elevenes kritiske lesing?


14 Sep

Praktisk informasjon

Forskningsprosjektet Critical Literacy in a Digital and Global Textual World (CritLit) inviterer med dette forskere, undervisere i lærerutdanningene og ph.d.-stipendiater til fagseminar og workshop om kritisk literacy og kritisk tenkning.

På seminaret deltar forskere fra flere store forskningsprosjekter og ulike fagområder for å presentere og diskutere resultater, muligheter og utfordringer. 

Det er et begrenset antall plasser - "førstemann til mølla".

Programmet er foreløpig


Torsdag 14. september 2023 (09.00-17.00)


Keynote: Critical literacy for Digital Futures

Professor Kathy Mills, Institute for Learning Science and Teacher Education, Australian Catholic University, Brisbane


Hva kjennetegner undervisning for kritisk tenkning i barneskolen? Funn fra KriT-prosjektet

Førsteamanuensis Kirsti Marie Jegstad, m.fl. OsloMet


Intervensjonen i CriThiSE (Critical Thinking in Sustainability Education) og noen sentrale resultater

Professor Niklas Gericke, Karlstad Universitet og førsteamanuensis Eldri Scheie, Universitetet i Oslo


Hvordan kan kritisk lesing vurderes? Måling av kritisk leseforståelse med implikasjoner for undervisning

Forsker Tove Stjern Frønes og ph.d-stipendiat Cecile Weyergang, Universitetet i Oslo


Kritisk literacy i en digital og global tekstverden. Resultater og erfaringer fra CritLit-prosjektet

Professor Aslaug Veum, Universitetet i Sørøst-Norge og professor Gunhild Kvåle, Universitetet i Agder


Presentasjon av CritLit-prosjektets ressurs for kritisk tekstarbeid for lærere


Fredag 15. september 2023 (09.00-16.00)


Ph.d.-workshop ved professor Kathy Mills, Institute for Learning Science and Teacher Education, Australian Catholic University, Brisbane

What role does critical literacy/ critical thinking play in my project/ research