Forskning i samarbeid med samfunnet

Forskning i samarbeid med, og til nytte for borgere og samfunnet er viktig for å lykkes med å løse de store samfunnsutfordringene. I denne konferansen samler vi sentrale aktører fra forskningssektoren, brukergrupper, forskningsfinansiører og myndigheter. Vi skal dele refleksjoner, erfaringer, og gode eksempler fra behovsidentifisering, brukermedvirkning og samskaping i forskning. Videre vil vi diskutere hvilke implikasjoner forskningssamarbeid med samfunnet får for prioritering, vurdering og evaluering av forskning.


25 Jan

Praktisk informasjon

 • Dato: 25 januar 2023
 • Tid: kl. 09.00 - 16.30
 • Sted: OsloMet – nærmere informasjon om rom kommer
 • Last ned kalenderfil

 • Konferansen er et samarbeid mellom OsloMet, Forskningsrådet og USN     

   

  Logo

   

     USN Logo

   

     Logo og visuell profil | Kommunikasjon og profil - Ansatt - minside

Målgrupper: Forskningsledere, institusjonsledere, representanter fra brukersektorer, finansiører og myndigheter.

Påmelding

Meld deg på her

Program

Endelig program kommer i løpet av kort tid.

Kaffe og registrering: 09:00 – 09:45

Åpning av konferansen v/Heidi Ormstad, viserektor USN (09:45 – 10:00)

Del 1: Research in collaboration with society (10:00 – 11:30)

 • Keynote: Frank Miedema, University of Utrecht; Experiences with “Open science and stakeholder engagement” work at University of Utrecht and the Netherlands.
 • Keynote: Sally Crowe; Experiences with stakeholder engagement from the UK

Del 2: Medvirkning i praksis (11:45 – 12:30 + 13:15 – 14:15)

 • Brobyggersatsingen ved OsloMet
 • Erasmus+ prosjektet COSI.ed ved USN
 • Kavlifondets helseforskningsprogram
 • Revmatikerforbundet - Ingenting om oss uten oss-prosjektet
 • Forskningsrådet - ProEthics prosjektet.

Lunsj: 12:30 - 13:15

Del 3: Hvordan fremme forskning i samarbeid med samfunnet? (14:30 – 15:30)

 • Gunnar Sivertsen (NIFU); Hvordan dokumentere, evaluere og stimulere forskning i samarbeid med samfunnet?
 • Forskningsrådet v/Jon Holm; Erfaringer med vurdering av samarbeid med samfunnet i Forskningsrådets fagevalueringer.
 • Vetenskapsrådet om ALF evalueringen v/Gustav Hansson.

Del 4: Paneldebatt: Behovsidentifisering, brukermedvirkning og samskaping i utføring og vurdering av forskning (15:45 – 16:30)

Panelet består av:

 • Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Herdis Hølleland, Kunnskapsdepartementet
 • Jon Holm, Forskningsrådet
 • Torunn Wibe, Oslo Kommune
 • Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen

Ordstyrer under paneldebatten: Espen Solberg (NIFU)