Johan Arndt-konferansen 2022

Marketing and markets during uncertainty.


13 Jun

Praktisk informasjon

Programme:

Thursday 16 June

1200-1300
Registration and tapas lunch at USN Campus Drammen, Papirbredden

1300-1315
Welcome

1315-1400

A Theories-in-Use Approach to Building Marketing Theory[1]
Professor Ajay Kohli, Scheller College of Business, Georgia Tech U.

1400-1430
Norske annonsørers utfordringer
Fagdir. Håvard K. Bakken, Annonsørforeningen (ANFO)

1430-1500
Norske publiseringskanaler
Beta – tidsskrift for bedriftsøkonomi
Redaktør Ingeborg Astrid Kleppe, NHH
Øvrige norske publiseringskanaler
Ingunn Elvekrok, HK

1500-1515
Kaffe og frukt

1515-1630
Parallelle sesjoner

1630-1645
Kaffe og frukt

1645-1745
Marketing og bærekraft – identifisering av forretningsmuligheter
Innledere: Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH)
Panel: Arne Nygård (HK), Siv Skard (NHH), Cecilie Staude (BI)

1900-1930
Reception at Børsen

1930-
Conference dinner at Børsen

Friday 17 June

0900-0940
Norge i Morgen: Ti mulighetsnæringer for Norge v/McKinsey & Co
Mer informasjon: www.Norgeimorgen.no

0940-1045
Innovasjon og forretningsmodeller (English)
Innleder: Tor Wallin Andreassen (NHH/CSI) (15 min)
Panel: Birgit Solem (USN), Tina Sabi (NHH), Maria Sääksjärvi (BI), Seidali Kurtmollaiev (HK)

1045-1100
Coffee and fruits

1100-1215
Parallell sessions

1215-1230
Plenum: Oppsummering og veien videre
Innleder: Kåre Sandvik (USN)
Panel: Line L Olsen (BI), Ingunn Elvekrok (HK) og Leif Hem (NHH)

1230-1330
Pledge lunch

_________

[1] Based on Valarie A. Zeithaml, Bernard J. Jaworski, Ajay K. Kohli, Kapil R. Tuli, Wolfgang Ulaga, and Gerald Zaltman, 2020. A Theories-in-Use Approach to Building Marketing Theory, Journal of Marketing, 84(1), 32-51.