Kroppsøving i skolen

Vi ønsker velkommen til et tverrinstitusjonelt webinar og presenterer nyere forskning om kroppsøving i skolen.


19 Jan

Praktisk informasjon

Årets tema:
Hvordan blir det forsket på kroppsøving i skolen - og hva slags kunnskap får vi?

I dette webinaret spør vi hva slags kunnskap om kroppsøvingsfag som kommer frem i forskningen, både når det gjelder innhold, undervisningsformer og elevers læring og danning. Valg av teorier og forskningsmetoder er av betydning for hva vi vet – og hvordan vi vet - hva som skjer i undervisning og med elevers læring i kroppsøving i norsk skole.

Vi er forskere fra fem lærerutdanningsinstitusjoner i Norge som, basert på forskningsartikler og pågående forskning, inviterer til diskusjon om: 

  • Hvordan utvikler vi kunnskap om kroppsøving gjennom forskning? 
  • Har vi endt opp med bekymringsforskning som bidrar til å bekrefte «alt som er galt"?
  • Hva er forholdet mellom kroppsøvingsfaget i skolen og forskningen om det?

Vi ønsker at seminaret skal skape muligheter for kreativitet og kritisk tenkning i forskning og i det forskningsbaserte arbeidet med ivaretakelse og fornyelse av undervisningsformer og innhold i faget.

Program for webinaret

 

 Torsdag 19. januar 2023


09.00-09.10

Velkommen og introduksjon til seminaret: Globale, nasjonale og lokale perspektiver i kroppsøvingsforskning.

Jorunn Spord Borgen, USN


09.10-09.25

Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019. En studie basert på review av publisert forskning.

Knut Løndal, OsloMet


09.25-09.50

Masteroppgaver i kroppsøving. En studie basert på review av masteroppgaver ved fem lærerutdanninger i Norge.

Jorunn Spord Borgen, USN


09.40-10.00

Spørsmål og diskusjon.

Bjørg Oddrun Hallås, HVL


10.00-10.00 - pause 10 min.


10.10-10.25

Hvordan kan lærere og forskere jobbe sammen om å utvikle kunnskap i faget? En studie basert på aksjonsforskning.

Kjersti Mordal Moen, HINN


10.25-10.40

Den gode eleven? En konstruksjon. En studie basert på observasjon og samtaler.

Gunn Engelsrud, HVL


10.40-10.55

Spørsmål og diskusjon

Bjørg Oddrun Hallås, HVL


10.55-11.00

Avslutning.

Jorunn Spord Borgen, USN

Artikler som presenteres:

  • Aasland, E., Walseth, K., Engelsrud, G. H. (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society, 25(5), 479-492. https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1622521
  • Borgen, J. S., Løndal, K., Moen, K. M., Aasland, E., & Lyngstad, I. K. (2020). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå – muligheter og utfordringer. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(3), 58-79. https://doi.org/10.23865/up.v14.2486
  • Løndal, K., Borgen, J. S., Hallås, B. O., Moen, K. M., Gjølme, E. G. (2021). Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(3). https://doi.org/10.23865/jased.v5.3100