Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Den årlige konferansen er et faglig møtested for alle som jobber med skikkethetsvurdering og skikkethetssaker i universitets- og høgskolesektoren.


27 Oct

Praktisk informasjon

Foreløpig program for konferansen

 

Klokkeslett

Tema

Ansvarlig

Onsdag 26. oktober

12.00-18.00

Mulighet for møtetid for juristnettverket, AU og arrangører

Juristnettverket

19.00-20.00

Muligheter for tidlig registrering

Arrangører

20.00

Treffpunkt på hotellet, med muligheter for mat 

Hotell/Arrangører

Torsdag 27. oktober - Dagens student

08.30-09.30

Registrering

Arrangører

09.30-09.35

Velkomst og introduksjon

Arrangører

09.35-09.45

Velkomst til USN

Rektoratet

09.45-10.00

Info om hotell, konferanse, program, praktiske ting

Arrangører

10.00-10.30

Nytt og nyttig fra AU

Arbeidsutvalget

10.30-10.45

Pause

 

10.45-11.15

Dagens student – hvem er ungdommene som starter i høyere utdanning

Kari Kildahl

11.15-11.45

Dagens student – fra et studentombuds perspektiv

Cecilie Jürgens

11.45-12.00

Spørsmål og kommentarer fra salen

Arrangører

12.00-13.00

Lunsj

 

13.00-13.30

Dagens student – fra en universitetslærers perspektiv

Matias Øra

13.30-14.00

 

Hva er utfordrende i samarbeidsflaten mellom dagens studenter og praksisfeltet?

Praksisfeltet v/

Helse- og sosialfaglige utdanninger og Lærerutdanninger

14.00-14.30

Dagens student – sett fra en veileders perspektiv

Kommer snart

14.30-14.45

Spørsmål og kommentarer fra salen

Arrangører

14.45-15.00

Pause

 

15.00-15.45

Plenumsdebatt m/fire korte innledninger fra institusjonsansvarlige om utfordrende temaer i skikkethetssaker

Institusjonsansvarlige

15.45-16.00

Introduksjon til Drammen by

Praktisk informasjon

Hein Lindquist

Arrangører

16.00-19.30

Egne aktiviteter

 

19.30-20.00

Konsert

Studenter v/USN

20.00-22.00

Festmiddag

Kokken

Arrangører

Fredag 28. oktober - Skikkethetssaker på systemnivå

06.30-08.00

Frokost

Hotellet

08.00-08.30

Morgenkaffe

Hotellet

08.30-09.00

Ivaretakelse av fagmiljøene –

Ansvar på systemnivå og i ledelseslinje

Anne Grethe Naustdal

Prorektor for utdanning, HVL

09.00-10.00

Tale eller tie –

Taushetsplikt og informasjonsplikt i skikkethetssaker

Morten Holmboe,

Politihøgskolen

10.00-10.15

Pause m/utsjekk

 

10.15-11.15

Skikkethetssaker i klageinstansen –

Omfang, kompleksitet og vurderinger

Felles klagenemnd v/leder Marianne Klausen

11.15-12.15

Lunsj

Hotellet

12.15-12.40

Musikalsk innslag

Studenter v/Akademiet

12.40-13.30

Skikkethetsforskriften og ny UH-lov –

Informasjon om prosess og innhold

Kunnskapsdepartementet

v/Ann Marit Roterud Espe

13.30-13.45

Oppsummering av konferansen

Matias Øra

13.45-14.00

Avslutning av konferanse

Stafettpinne

Arrangørene/AU

Med forbehold om nødvendige endringer

 

Vi håper du har anledning til å delta og at vi ser deg i Drammen i oktober.

Praktisk informasjon

Hotellovernatting på Quality Hotel River Station kan bestilles av den enkelte (lenke med kode til konferansen kommer snart)

Transport

Hotellet ligger ved siden av Drammen stasjon, hvor man enkelt kan komme seg til både Oslo S og Gardermoen med Vy eller Flytoget.  

Trenger du overnatting?

Vi holder rom på Quality Hotel River Station hvor konferansen foregår. Hotellet ligger sentralt til i Drammen, rett ved siden av togstasjonen.

Overnatting inkl. frokost: kr. 1245,- per natt.

Du bestiller selv hotellet ditt og gjør opp overnatting direkte med dem.
Kan bestilles på mail: q.riverstation@choice.no eller tlf: 31 91 19 00.
Oppgi kode 4943 så får du prisen vi her har avtalt.

Rommene holdes frem til 26.agust.