Naturmangfold i samfunnet - fagbrunsj og verksted for framtidens naturhelter

Velkommen til fagbrunsj og verksted om naturmangfold i samfunnet! Hva skal til for å redde naturen? Og hvordan gjør vi studentene våre bedre rusta til å bidra i samfunnet og stanse naturkrisen?


31 May

Praktisk informasjon

Verden befinner seg i en dyp naturkrise. Tap av naturmangfold er en av de største truslene mot verdensøkonomien. Samtidig som natur skal redde oss fra klimakrisen, må vi først redde naturen.

Kunnskap om arter og naturmangfold er derfor en superskill som samfunnet trenger både nå - og i framtiden.

Men hva skal til for å redde naturen? Og hvordan gjør vi studentene våre bedre rusta til å bidra i samfunnet og stanse naturkrisen?

INHM inviterer til en åpen fagbrunsj i kantina med Christian Steel fra Sabima og Magni Kyrkjereid fra Norsk institutt for naturforskning om hvordan kunnskap om arter er viktig for samfunnet, og hva verden trenger av kunnskap for å ta vare på naturen.

Etter fagbrunsjen inviterer vi studenter og ansatte til å bli med på verksted om hvordan vi kan styrke undervisningen om arter og naturmangfold.

Fagbrunsjen er åpen for alle. Vil du være med på verkstedet kan du melde deg på her innen 16.mai.

Program:

 


10.00

Lunsjservering


10.10

Arter i arbeid - hva er det? (Live Semb Vestgarden, instituttleder, INHM)


10.30

Artskunnskap er samfunnskritisk viktig (Christian Steel, Sabima)

Naturen er selve livsgrunnlaget vårt, og naturkrisen koster samfunnet dyrt. Naturkrisen er at økosystemene svekkes, og uten artene er økosystemene ingenting. Vi vet at dette er viktig, og at det går utforbakke, men vi vet ikke nok om hvor artene er og hvordan det går med dem. Vi trenger mye mer artskunnskap og mange flere folk som kan arter. Derfor er det svært klokt av samfunnet å satse på artskunnskap i utdanningssystemene.

Christian Steel er biolog og generalsekretær i Sabima, og jobber med politiske løsninger for å stanse tap av naturmangfold. Hans favorittarter er ugler og sommerfugler.


11.00

Hva er arter og hvorfor trenger vi egentlig dem? (Magni Olsen Kyrkjeeide, NINA)

Arter er byggeklossene i naturen og ofte enheten som brukes i bevaringsbiologi og forvaltning. Men hva er en art og hvordan finner vi ut av det? Hva trenger vi å vite for at vi bedre kan ta vare på dem?

Magni Olsen Kyrkjeeide jobber som forsker på Norsk institutt for naturforskning. Hun har en doktorgrad i biosystematikk, og jobber i dag med restaureringsøkologi og bevaringsbiologi. Hennes favorittarter er torvmoser.


11.30

Kaffe, kake og mingling i kantina


13.00 - 15.00

Verksted: Hvordan styrke undervisning om arter og naturmangfold?

Gjennom “Arter i arbeid”-prosjektet skal vi styrke studentenes artskunnskap, formidlingsevner og arbeidserfaring. Studieprogrammene på Natur og miljø skal inneholde mer og nye typer undervisning om arter og naturmangfold, mer trening i kreativ formidling, og mer felterfaring. For å få til det, trenger vi innspill og ideer fra både studenter og ansatte ved USN.

På verkstedet jobber vi kreativt i mindre grupper og diskuterer løsninger i plenum.