Pedagogisk og utdanningsfaglig kompetanse på PhD-nivå

Phd- og førstelektoremnet 'Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet i UH-sektoren' (UHKOMUT, 10 stp) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 2022/23


08 Sep

Praktisk informasjon

 • Dato: 8. september 2022 - 9. september 2022
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Tyrifjord hotell, Vikersund
 • Last ned kalenderfil

 • Interessert?  Ta kontakt med din nærmeste leder og/eller med dosent Guro Hansen Helskog (emneansvarlig) eller professor Glenn Egil Torgersen.

Formålet med emnet Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet (UHKOMUT) er å bidra til at ansatte videreutvikler sine UH-pedagogiske og didaktiske kvalifikasjoner på doktorgradsnivå/syklus 3. Nye forskrifter for kompetanse- og tittelopprykk i UH-sektoren gir føringer for heving av den dokumenterte utdanningsfaglige og pedagogiske kompetansen som grunnlag for opprykk.

Emnet er spesielt tilrettelagt for de som skal kvalifisere seg for opprykk, både til førstekompetanse og dosent/professor. Det er også relevant for utdanningsledere og andre med utdanningsfunksjoner i UH-sektoren. Emnet består av tre deltema som behandles i sammenheng:

 1. Pedagogisk filosofi og etikk med vekt på selvrefleksivitet og dialogiske arbeidsmåter
 2. Didaktikk med vekt på E-læring og digitale undervisningsmetoder
 3. Universitets- og høgskolepedagogisk profesjonalitet med vekt på innovasjon

I tillegg til den pedagogiske, etiske og kritiske danningsdimensjonen, vektlegges bevisstgjøring og utvikling av forholdet mellom fagdisiplinenes mulige iboende struktur på den ene siden, og tverrfaglighet på den andre, samt forholdets betydning for utvikling og fornying av pedagogisk praksis. Sentralt er også betydningen av det uforutsette som fenomen både i utdanninger og samfunnet.

Det er lagt opp til pedagogisk nytenkning og et mangfold i faglig-vitenskapelige uttrykksformer som del av læringsprosessen. Utvalgt pensum, undervisningen, arbeidsoppgaver og eksamen vil til sammen utgjøre en selvrefleksiv øvelse i å gripe, artikulere, teoriforankre og kommunisere egen kompetanse eksplisitt til forskerfellesskap og studenter, i kompetanseprofiler for opprykk, samt i forbindelse med innovasjon og utvikling av utdanningskvalitet. Tilnærmingen er i tråd både med nye internasjonale studier som viser at kunnskapsforståelser og undervisningspraksiser i høgre utdanning er i ferd med å utvides mot et didaktisk mangfold i et samfunnsperspektiv.

 • Samling 1: Torsdag 8.-fredag 9. september (Tyrifjord hotell, Vikersund)
 • Samling 2: Fredag 30. september (på zoom)
 • Samling 3: Onsdag 23.-torsdag 24. november (USN Campus Drammen)
 • Samling 4: Torsdag 26. og fredag 27.januar (Tyrifjord hotell, Vikersund)

Mellom samlingene arbeides det med tematiske arbeidskrav, fortrinnsvis i tverrfaglige grupper. Eksterne dekker utgifter til samlingene via sin institusjon.

UHKOMUT er spesielt tilrettelagt for å møte alle fagdisipliner og profesjoner. Kurset avsluttes med individuell hjemmeeksamen med omfang ca. 3000 ord, og vurdering bestått/ikke bestått.

Alle emneaktiviteter kan anvendes i utviklingen av egen kompetanseprofil for opprykk til førstelektor/dosent/professor, og/eller som ansatser til vitenskapelig publikasjoner. Det gis veiledning underveis.