Utdanningshistorisk forskning i Norge anno 2023

Kristiania offentlige skole for døve. Gammelt bilde fra elever i klasserom

I Norge er vi mange som er interessert i utdanningshistorie, men vi har manglet et organisert nettverk.


20 Apr

Praktisk informasjon

 • Dato: 20 april 2023 - 21 april 2023
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Drammen
 • Last ned kalenderfil
 • Call for paper: frist 1.3.2023

  Konferanseavgift:
  3000.- inkludert middag og ekskursjon
  2000.- uten middag

   

  Meld deg på konferansen

  Arrangører:

  Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet.

   

  USN logo

  OsloMet

   

Møt våren på utdanningshistorisk konferanse langs Drammenselva. Velkommen til den første konferansen i det norske utdanningshistoriske nettverket!

Vi definerer utdanningshistorie bredt og inviterer forskere fra ulike akademiske fag og disipliner som har det til felles at man forsker på norsk utdanning i et historisk perspektiv. Det kan handle om innholdsmessige, økonomiske, organisatoriske, pedagogiske og profesjonsrelaterte spørsmål, koblet til viktige utdanningsinstitusjoner som eksempelvis universitet og høgskole, fagskoler, videregående skole, grunnskole og barnehager etc.

keyboard_backspace Last ned abstracts

Program torsdag


10:00

Byvandring i Drammen

12:00

Keynotes

To keynote speakers
 • Mette Buchardt, Aalborg universitet
  Nordic Lutheranisms and Educational Modernization.
 • Jenny Andersson, Uppsala universitet
  Marknadsrevolution uppifrån och nedifrån - inifrån och ut. Om den svenska välfärdsstatens förändring.

14:00

Pause med frukt og kaffe

14:30

Sesjoner

Reformpedagogikk i Norge 1

Sesjonsleder: Brit Marie Hovland

 • Brit Marie Hovland (VID Høgskole): ”Reformpedagogiske nettverk Wien-Oslo 1920–1940”
 • Håvard Friis Nilsen (Høgskolen i Østfold): ”Pedagogisk-psykologiske nettverk Wien-Oslo 1925—1936” (hör ihop med Hovlands presentation ovan).
 • Bjørn Frithiof Hamre (Københavns Universitet): ”Reformpædagogikkens betydning for etablering af psykiatrien i skolesystemet” (Handlar om Danmark på 1940-och 1950-talet)
 • Fredrik W. Thue (OsloMet): «Reformpedagogikk i norsk skoleutvikling och lærerutdanning: Den profesjonelle lærer historiskt belyst»
Fagenes plassering i læreplanene 1

Sesjonsleder: Elise Farstad Djupedal

 • Kerstin Bornholdt (USN): ”Et historisk perspektiv på folkehelse og livsmestring: kroppsbevegelser, sjel og psyke i skjønn harmoni”
 • Susann Longva Vaeth (Brandeis University, Boston, USA): “The Effect of Educational Reforms on History Teaching in Denmark and Norway, 1950s-1960s: Teaching WWII and the Holocaust”
 • Hilde Opsal (Høgskulen i Volda): ”Frå rekning til matematikk i barneskulen – fagleg endring eller berre «namnebytte»” (fokus 1950-, 1960-, och 1970-tal)
 • Elise Farstad Djupedal (NTNU): ”Barneskolen på tegnebrettet – Etablering av felles timeplan for seksårig barneskole 1958–1974”)
Utdanningshistoriens historiografi

Sesjonsleder: Vegard Kvam

 • Marit Brekke (Høgskulen i Volda): ”Kvinnelege forfattarar i Nordahl Rolfsens Lesebok for folkeskolen (1892-1895) og Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen (1902-1906) i tidsrommet 1892-1932»
 • Karl Christian Alvestad (USN): ”Paven, Karl den store og kanossagang: Middelalderen som tema i norske skolebøker: 18701910»
 • Tobias Werler UiO): “Exploring the Simultaneity of the Non-Simultaneous: A Historical-Theoretical Perspective on Education Reforms and their Pedagogical Implications"
 • Vegard Kvam (UiB): ”Opplæringsfrihet – Pedagogiske alternativ til den offentlige fellesskolen”
Det norske kunnskapssamfunnet i et historisk perspektiv 1

Sesjonsleder: Svein Ivar Angell

 • Lina Würfel (UiB): ”Fra jenteutdanning til kvinneemansipasjon” (fokus på andra hälften av 1800-talet)”
 • Harald Jarning (UiO): ”Veiene til eksamensskole for alle. Eksamensskolesystem og folkeskolesystem før 1970”
 • Svein Ivar Angell (UiB): «Vidaregående opplæring i eit velferdshistorisk perspektiv».

16:00

Pause med frukt og kaffe

16:30-18.00

Sesjoner

Reformpedagogikk i Norge 2

Sesjonsleder: Turid Løyte Harboe

 • Afshan Bibi (UiO): “Knowledge paths and teachers as agents of change; the introduction of progressive education in Scandinavian schooling 1919-1959”
 • Turid Løyte Harboe (NLA Høgskolen): ”Reformpedagogikkens etablering i norsk lærerutdanning 1920–1940”
 • Marie Laupsa (Høgskolen i Østfold): ”Arbeid som pedagogisk virkemiddel – Om forsøksutdanningen Den tredje vei ved Skedsmo videregående skole i perioden 1987-1997”.
Skolehjemmenes og spesialskolenes historie

Sesjonsleder: Elisabeth Teige

 • John Reitan (NTNU): ” Vergerådslovens institusjoner i internasjonalt perspektiv”
 • Elisabeth Teige (Høgskolen i Volda): ”Skolehjemshistoriens historie”
 • Ingrid Bugge Dystland (Nord universitet): ”Avreise og ettervern – med eksemepelet Falstad skolehjem 1912–1939”
Fagovergripende utdanningshistorie

Sesjonsleder: Henrik Edgren (USN og Uppsala universitet)

 • Synne Myreboe (Universitetet i Wien)
 • Kirsten Sivesind (UiO)
 • Merethe Roos (USN)
 • Fredrik Thue (Oslo Met)

19:30

Middag

Program fredag


12:00

Keynotes

To keynote speakers
 • Johannes Westberg, Rijksuniversiteit Groningen
  Det är lätt att vara efterklok? Om de historiska perspektivens betydelse för framtidens utbildningsvetenskap.  
 • Lars Kirkebøen, SSB
  Utdanningsøkonomiske perspektiver på utdanningsvalg, utdanningsbehov og "overutdanning".

10:30

Pause med frukt og kaffe

11:00

Sesjoner

Tester på vandring – Intelligenstester i et internasjonalt perspektiv

Sesjonsleder: Jon Røyne Kyllingstad

 • Ageliki Lefkaditou (Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo): «Mellom Amerika og Norge, skole og psykiatri: Hvordan intelligensmåling ble en del av norsk skolehistorie»
 • Jon Røyne Kyllingstad (Museum for universitets- og vitenskapshistorie, Universitetet i Oslo): "Kultur", representasjon og nasjon i de norske versjonene av WISC 1978-2009»
 • Gard Paulsen (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo): «Oslo – Wien, t/r»
Digitaliseringens muligheter for nye metoder og kilder for utdanningshistoriske studier

Sesjonsleder: Marthe Hommerstad

 • Marthe Hommerstad (Nasjonalbiblioteket): Digitale perspektiver på «allmueskolen» i første halvdel av 1800-tallet
 • Lars Johnsen (Nasjonalbiblioteket): Tematisk clustring i skolefagene basert på bibliometrisk informasjon i lærebøker og fagbøker
 • Lars Magne Tungland (Nasjonalbiblioteket): Spor av utvikling og bruk – «de fire store», temaer og kunnskap

Det andre formålet er å diskutere noen av de utfordringene og mulighetene som er og vil komme. Spørsmål som reises er hvordan digital humaniora vil påvirke hvordan vi forsker? Hvilke utfordringer har vi i dag? Og hvilke kan vi se for oss?

Samtale mellom blant annet Kirstin Sivesind (UiO), Henrik Edgren (Uppsala universitet og USN) og Marthe Hommerstad (Nasjonalbiblioteket)

Fagenes plassering 2      

Sesjonsleder: Brit Marie Hovland

 • Jacob Maliks (NTNU): Kilder til «samfunnsfagets» historie i Folkeskolen: Kommunale undervisningsplaner i Trondheim folkeskole 1890-1947.
 • Erlend Eidsvik: ”Geografi og (kj)ærlighed. Eit historisk riss over geografifaget i norsk utdanning»
 • AnneHelene Høiland Mork (USN): «Syn på historieundervisning i gymnaset i Norge og Sverige 19201960»
 • Brit Marie Hovland og Ellen Vea Rosnes (VID Specialized University): ”Translojaliteter i historie og demokratiundervisning i Norge, Sør-Afrika, Madagaskar og Mauritius. Prosjektpresentasjon”

12:30

Lunsj

13:30

Sesjoner

Det norske kunnskapssamfunnet i et historisk perspektiv 2

Sesjonsleder: Kim Helsvig

 • Kari Hernæs Nordberg och Hege Roll Hansen (USN): ”Edukalisering - et fruktbart begrep for utdanningshistoriske undersøkelser?”
 • Hege Roll Hansen (USN): (flyttad från sessionen om universitetshistoria): ”Kvalitetsreform og dannelsesdebatt”
 • Kim Helsvig: ”Kunnskapssamfunnet og nasjonen – den internasjonale vendingen”
 • Brit Marie Hovland (VID Høgskole), Maria Mathisen (UB,UiO), Kirsten Sivesind (UiO): «Hvor skapes utdanningshistorie? Om en reisende pedagogisk boksamling og dens offentligheter»
Læreryrket i historisk lys

Sesjonsleder: Merethe Roos

 • Gry Heggli (UiB): «Liti æ lønæ, å liti æ vyrnæ og» - skoleholderen mellom barken og veden” (om lärarnas roll och status under 1800-talets första hälft)
 • Eigil Hole Lønning (Høgskolen på Vestlandet): «Lærarløft til ulike tider – Eit geneologisk blikk på lærarreformer i nyare tid»
 • Harald Krøvel (Høgskolen i Volda): «Skulehaldaren – ein meklar i ei kultursone?»
 • Gunnar Grut (NTNU): “Lighthouses of laity for academic enlightenment”
Skolan, metodologisk nationalism och det internationella: skandinavism, säkerhetspolitik och UNESCO

Sesjonsleder: Johannes Westberg (University of Groningen)

 • Daniel Jakobsson (Umeå universitet): ”Skandinavien” i den skandinaviska skolan 1805–1905: styrdokument i Sverige, Norge och Danmark”
 • Anders Nordmo (USN): ”En lojal alliert- sikkerthetspolitikk, lærebøker og samfunnsdebatten i Norge 1970–2007”
 • Christian Sæle (UiB): ”UNESCO og den norske skolen 1950–1965”

15:00

Pause med frukt og kaffe

15:15-16.15

Paneldiskusjon

Vi svaslutter med paneldiskusjon sammen med statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet: ”Makt og avmakt i skolepolitikken”, jfr. Debatt: Makten og avmakten i skolepolitikken – VG

Konferansemiddag

Konferansemiddag torsdag 20. april kl. 19 på Kawa Bar & Restaurant ved Drammenselva. Middag inklusiv vinpakke, evt. alkoholfritt alternativ Se menyen her (PDF)

Restauranten Kawa i Drammen. Foto: Wikimedia / Petter Ulleland

(Foto: Petter Ueland / Wikimedia. Publisert under Attribution-ShareAlike 4.0 International(CC BY-SA 4.0)

Ekskursjon

I samarbeid med Drammen historielag arrangerer vi ekskursjon til Strømsfjerdingen skole (en av Norges eldste skolebygninger, fra 1784) på fredag. Mer informasjon kommer.

Hotell

Konferansehotellet er Scandic Ambassadør i nær tilknytning til USN og Drammen stasjon  Pris pr natt inkl. frokost er 1210,-

Tog/flytog

Det er direkte flytog fra Oslo Lufthavn, og VY-togene til Skien og Kongsberg stopper også i Drammen.