Webinar om evaluering av fagfornyelsen: praksisendringer i fag og klasserom

Forskningsprosjektet «EvaFag-2025» belyser hvordan fagfornyelsen realiseres i praksis.


07 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 7 juni 2023
 • Tid: kl. 14.00 - 15.30
 • Sted: Webinar
 • Last ned kalenderfil
 •  

  Lenke til webinaret.

  Målgruppe:

  • lærere
  • skoleledere
  • skoleeiere
  • andre som jobber i skolen eller er opptatt av implementering av læreplaner.

  Les mer om evaluering av fagfornyelsen på vår nettside: 

  keyboard_backspace EvaFag-2025

I dette webinaret presenteres funnene som er gjort i første runde med undersøkelser i fire barneskoler, en bred spørreskjemaundersøkelse til lærere, elever og skoleledelse, og en undersøkelse om hvordan fagfornyelsen nedfelles i relasjonen til lærerutdanningsinstitusjoner.

keyboard_backspace Lenke til webinaret

Evalueringen tar for seg fagene samfunnsfag, matematikk, engelsk og musikk i barnetrinnet. Dette er fag som er helt sentrale for å realisere fagfornyelsen og som prosjektteamet besitter spesifikk kompetanse på.

Det vil settes av tid på slutten av hver presentasjonen til Q&A.

 

Program


Onsdag 7. juni 2023


14.00-14.10

Velkommen
Hilsen v/kunnskapsminister Tonje Brenna

Åpning ved prosjektleder Nils Asle Bergsgard


14.10-14.35

Hvordan forstår og praktiserer lærere LK20 i fire fag? Kvalitative funn fra fire case-skoler 

Professor Tony Burner


14.35-15.00

Lærere og skolelederes implementering av LK20. Kvantitative funn fra spørreundersøkelse til over 1000 lærere og skoleledere

Seniorforsker Geir Møller


15.00-15.25

Hvordan arbeider lærerutdanningene med å utdanne lærere som skal jobbe med LK20? 

Dosent Geir Salvesen 


15.25-15.30

Avslutning

Prosjektleder Nils Asle Bergsgard

Med forbehold om endringer.