Startet ingeniør-studiet på Tjøme

Gruppebilde Tjøme
Fornøyde studenter og forelesere samlet på brygga ved Scandic Havna Tjøme.

Ferske ingeniørstudenter tilbragte to dager på Tjøme sammen med foreleserne sine, og fikk kjenne på ingeniør-livet gjennom praktiske øvelser.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg
Foto og video: Nils A. Kalve

- Det aller beste var nok foredraget fra Kongsberg Defence Systems, hvor de viste oss forskjellige prosjekter de jobbet med, og opplegget med roboten som vi skulle programmere sammen i grupper. Roboten var utstyrt med fargetusjer, hjul og motor, slik at vi kunne programmere den til å lage tegninger. Oppgaven gikk ut på hvem som kunne lage en best mulig logo for USN.

Det forteller Camilla Green (Drammen) og Bjørn Ivar Bekkevold (Vestfossen), som fikk to dager på Havna Hotell på Tjøme sammen med andre ferske ingeniør-studenter.

Fin start på studiet

126 førsteårsstudenter fra campus Kongsberg og campus Vestfold møttes for å bli bedre kjent; med hverandre, med universitetet og ikke minst med livet som ingeniør.

- Jeg sitter igjen med et positivt inntrykk etter Tjøme. Ved å arrangere et slikt førsteårs-seminar, vil ingeniørutdanningen virkelig etterstrebe at hver student skal få en fin start på sin studietid. Jeg tenker at for at enhver student skal kunne ha en fin studietid så er det visse kriterier som ligger til grunn, som for eksempel trygghet og inkluderende miljø, sier Camilla Green som skal bli elektroingeniør.

Se flere bilder på Flickr

Bjørn Ivar og Camilla. Foto

Bjørn Ivar går på samme studieretning:

- Vi fikk delta på flere foredrag, hvor vi fikk se hva slags prosjekter og utfordringer en ingeniør.  Det syntes jeg var veldig interessant. Det ble også arrangert et kurs i studieteknikk, og et eget opplegg hvor vi fikk programmere mikrokontrollere i grupper sammen. Jeg synes dette er et bra initiativ av USN, jeg får inntrykk av at de bryr seg om studentene sine, og ønsker oss en best mulig studietid. Jeg tror det er en fin måte å starte studiet på, fordi man blir lettere kjent med medstudenter tidlig i studieløpet, og man blir litt mer forberedt for hva man skal gjennom de neste årene, sier han.

Camilla tror oppholdet kan ha betydning for hvem hun velger å samarbeide med på bachelor-oppgaven i tredje klasse, fordi hun ble bedre kjent med studenter på tvers av ingeniør-linjene.

VIDEO:

Gøy å se engasjementet

Førsteamanuensis Ingerid Fossum er programkoordinator for ingeniørutdanningene på campus Kongsberg, og en av dem som står bak seminaret.  Hun sier målet med seminaret er å styrke det sosiale miljøet blant studentene, og mellom studenter og ansatte for å bedre student-tilfredsheten.

- Studentene fikk også faglig påfyll i form av praktiske øvelser og foredrag. Min følelse «dagen derpå» er at dette var vellykket.  Jeg opplevde at det var god stemning blant studentene. Det var spesielt gøy å se hvor engasjerte de var i de faglige prosjektene i løpet av parallell-sesjonene. Ellers er vi også veldig takknemlig for bidragene fra næringslivet. At bedrifter som Kongsberg Defence Systems tar seg tid til å holde foredrag for våre ferske ingeniørstudenter, tror jeg gir verdifull inspirasjon, sier Fossum. 

Studieveileder Carina Broen ved ingeniørutdanningene på campus Vestfold sier det er viktig at alle føler seg inkludert på studiet.

 

Fakta:

 • Førsteårs-seminaret er et tilbud til nye ingeniørstudenter på USN.
   
 • Ingeniørutdanningene ved campus Kongsberg og campus Vestfold står bak, og deltar også med ansatte.
   
 • Arrangeres på Scandic Havna,Tjøme i september etter studiestart.
 •  
 • Er en del av prosjektet med å øke student-tilfredshet og redusere frafall, og et resultat av tilbakemeldinger fra studentene gjennom Studiebarometeret.
   
 • Deltakere var studenter fra campus Kongsberg og campus Vestfold på studieretningene data, elektro og maskin.
   
 • Et alkoholfritt arrangement, som er ment å inkludere alle.
   
 • Programmet inneholder bli-kjent-øvelser, sesjoner med bedrifter, og praktiske oppgaver som må løses.
   
 •  Linda Sørensen og Ilan Dehli  fra Universitetet i Oslo var hentet inn for å lede gruppeøvelsene, sammen med Omid Mirmotahari som er USNs prosjektleder.