25 år med ph.d.-utdanning i Porsgrunn

19 Sep

Praktisk informasjon

 • Dato: 19. september 2018
 • Tid: kl. 10.00 - 16.05
 • Sted: Campus Porsgrunn

Den første doktorgrads-kandidaten disputerte for 25 år siden i 1993, ved daværende Telemark ingeniørhøgskole og nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Porsgrunn. 

Vi ønsker å samle nærings- og arbeidsliv, alumni, nåværende ph.d. –studenter, veiledere og politikere til refleksjon om veien frem til vår ph.d. utdanning samt dagens trender og et glimt inn i fremtiden. Men først og fremst ønsker vi også å gi gamle og nye kjente anledning til meningsbrytning og nettverksbygging.

Program:

10.00: Registrering, mingling og postere

11.30: Lunsj

12.30: Møteleder: Knut Harg, Periti

 • Velkommen, ved Petter Aasen, rektor USN
 • 25 års ph.d.-utdanning i tall og statistikk, dekan Morten Chr. Melaaen
 • Oppfylte vi intensjonene? Ved lokalpolitikere og USN-ansatte
 • Alumni: hvordan og hvor gikk ferden etter ph.d.-utdanningen
 • Musikk

13.35: Pause

 • Forfriskninger, mingling, postere

13.50: Høydepunkter i 25 år

 • Høydepunkter fra vår forskning i 25 år, ved USN-ansatte                                          
 • Norcem: samarbeidshøydepunkter fra de siste 25 år, ved P. Brevik, Norcem
 • Musikk

14.55: Pause

 • Forfriskninger, mingling, postere

15.10: Visjon for de neste 25 år

 • Visjon for de neste 25 år med ph.d.-utdanning, ved Yara/USN
 • Ph.d.utdanning de neste 25 år i et næringslivs-perspektiv, ved K. Saga, NHO
 • Musikk

16.05: Avslutning av offisielt program

 • Forfriskninger, mingling, postere