Åpen forelesning: Håndhygiene alene er ikke alltid nok

Lær om betydningen av miljø- og overflatedesinfeksjon av den internasjonalt renommerte professor Syed A. Sattar.


24 May

Praktisk informasjon

Den sentrale betydningen av håndhygiene når det gjelder kontroll av infeksjoner har blitt anerkjent siden Ignaz Semmelweiss, Florence Nightingale og Robert Kochs dager. Innsiktene fra deres vitenskapelige og praktiske arbeider er fortsatt aktuelle i dag.

I motsetning til håndhygiene har relevansen av overflatedesinfeksjon eller miljødesinfeksjon vært kontroversiell. Erkjennelsen av at miljødesinfeksjon er viktig har begynt å bli etablert, og overflatedesinfeksjon er nå inkludert i en
rekke nasjonale og internasjonale smittevernregularier og anbefalinger.

Den høyt anerkjente professor Syed A. Sattar ved University of Ottawa besøker USN i mai i forbindelse med et forskningssamarbeid med oss. Som en del av besøket holder han en åpen forelsning med tittelen: The Crucial Role of Wiping in Decontamination of High-Touch Environmental Surfaces in Healthcare and Other Settings.

Denne forelesningen blir strømmet

Mer om professor Syed A. Sattar:

Professor Syed A. SattarProfessor Syed A. Sattar yter jevnlig vitenskapelig og teknisk innsats til ulike regulative organer, internasjonale organisasjoner samt privat sektor.

 

Sattar er registrert medlem av det kanadiske College of Microbiologists samt American Academy of Microbiology og ble også nylig utnevnt til Senior Scientific Advisor for Health Science North (Sudbury, ON, Canada).

 

I løpet av sin akademiske karriere, som strekker seg ove nesten fem tiår, har han publisert godt over 200 fagfellevurderte forskningsartikler og skrevet flere bokkapitler og egne bøker. Han har holdt hundrevis av ulike foredrag i mer enn 30 land.

 

Blant hans mange faglige anerkjennelser er:

 

  • «M.S. Favero Lectureship» ved Association of Professionals in Infection Control and Epidemiology
  • «Lifetime Achievement Award» fra Ottawa Centre for Research & Innovation (OCRI)
  • «The Hygieia Gold Medal» fra the Rudolf Schulke Foundation

Les enda mer om professor Syed A. Sattar her