Åpent foredrag med Esben Esther Pirelli Benestad

Vi har gleden av å invitere til et spennende foredrag om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering.


09 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 9. mars 2020
  • Tid: kl. 09.15 - 14.00
  • Sted: Campus Porsgrunn, auditorium B-1050 (Vessia)

Esben Esther Pirelli Benestad er lege, spesialist i klinisk sexologi og professor i sexologi ved Universitetet i Agder og sitter også som generalsekretær i
European Federation for Sexology.

Les mer om Esben Esther Pirelli Benestad (uia.no)

Benestad markerte seg tidlig ved å være en av Norges få åpne transpersoner. I 2012 ble hen og kona Elsa Almås de to første professorerene i sexologi i Norge.

Foredraget er åpent for alle, men fungerer også som undervisning for våre førsteårsstudenter på studiene barnevern, vernepleie og sykepleie. Foredraget blir knyttet opp mot følgende læringsutbytter:

«Kandidaten har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar
til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.»