Åpent møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Tema: Internasjonalt samarbeid under press.


21 Aug

Praktisk informasjon

  • Dato: 21. august 2019
  • Tid: kl. 12.15 - 13.00
  • Sted: Campus Drammen, Auditorium 3504

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kommer til USNs campus Drammen 21. august for å delta i åpent møte med studenter og ansatte.

Ine Eriksen Søreiede til USN

«Norges rolle i verden»

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for Norges sikkerhet og økonomi, men i dag er mange multilaterale avtaler og internasjonale organisasjoner under press. Utenriksministeren kommer til USN for å forelese over tittelen «Norges rolle i verden». Hun vil diskutere følgene spørsmål:

  • Hvilke implikasjoner har et mulig britisk farvel til EU (BREXIT) for Norge?

  • Er NATO-samarbeidet like forpliktende etter at Donald Trump ble president i USA?

  • Hvordan kan Norge være pådriver for implementeringen Paris-avtalen fra 2015?

  • Hvorfor er forpliktende internasjonalt samarbeid så viktig for Norge?

Program

Sted: Campus Drammen, i auditorium 3504

Tidspunkt: Kl. 12.15 -13.00. 

Det er satt av tid til spørsmål. Møteleder er professor i statsvitenskap, Arild Schou (tlf. 98409546). 

Vel møtt!