Åpent seminar om ungdom, skole og frafall

Vi ønsker å invitere HSN og våre samarbeidspartnere (fylke og kommune ansatte i Telemark, som jobber med barn og unge) til årets analyseseminar på Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn, onsdag 21.mars, fra 09:00 - 12:00.


21 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 21. mars 2018
  • Tid: kl. 09.00 - 12.00
  • Sted: Campus Porsgrunn

Det er femte året på rad vi arrangerer dette analyseseminar for samarbeidspartnere i regionen, og studenter og forskere vil legge fram sine forskningsfunn. 

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og vi oppfordrer dere også til å invitere andre i deres nettverk.

Ta kontakt om dere har noen spørsmål:

Geir H. Moshuus, Mette Bunting, Elisabeth Gulløy, Torill Aagot Halvorsen, Mari Bastøe Bergåker og Kathrine Bordevich.

Program 

09.00 – 09.15 Kaffe og summing.

09.15 – 09.25 Velkommen ved prosjektlederne Geir H Moshuus og Mette Bunting. Orientering om nye retninger i prosjektet.

09.25 – 09.45 Masterstudentene Sofie Tveit og Trine West Svenni: Ungdoms historier om lærere som mobber. En kvalitativ analyse av intervjuer fra Inaktiv-prosjektet.

09.45 – 10.05 Masterstudent Line Kløw: Foreløpige analyser fra feltarbeid på et kurs for unge arbeidssøkende.

10.05 – 10.25 Masterstudent Monica Høva: Frafallsrisiko: betydningen av relasjonelle forhold mellom elever og lærere i videregående skole i Telemark. En eksplorerende studie basert på Ungdata og intervjuer fra Inaktiv-prosjektet.

10.25 – 10.45 Pause med påfyll.

10.45 – 11.05 Masterstudent Camilla Selmer: Lykkeligere jo mer man har? En kvantitativ studie av sammenhengene mellom sosial ulikhet og livskvalitet blant ungdom i Telemark.

11.05 – 11.30 Forsker Torill Aagot Halvorsen, Institutt for pedagogikk: Språkets posisjon i læring.

11.30 – 11.45 Erasmus+ samarbeidet: Mette Bunting presenterer det nye prosjektet MaCE.

NB: Husk å registrere bilen din på automat ved servicetorget – unngå bot!

Om forskningsprosjektet:

Forskningsprosjektet «Ungdom, skoleavbrudd og gjennomføring i Telemark» er en longitudinell kvalitativ studie. Forskere fra forskergruppa «Oppvekst og utdanning» følger informanter over flere år, gjennom videregående skolegang og frafallsprosesser.

Prosjektet er finansiert av FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), se www.nav.no\fou
Prosjektet ledes av Geir Moshuus og Mette Bunting. Prosjektgruppa består i tillegg av Elisabeth Gulløy, Mari Bastø Bergåker, Torill Aagot Halvorsen og Kathrine Bordevich