Åpent seminar om ungdom, skole og frafall: Studenter og forskere legger fram årets arbeid

Foreløpige resultater fra UngSA og MaCE.


20 Mar

Praktisk informasjon

Det er igjen klart for UngSA og MaCEs årlige analyseseminar. Her vil våre bachelor- og masterstudenter fra spesialpedagogikk, pedagogikk og helse- og sosialfag fortelle om forskningen gjort i forbindelse med UngSA og MaCE-prosjektene våre. Korus kommer også, og i tillegg kommer forskere fra vår forskningsgruppe for oppvekst og utdanning denne dagen.

Det er plass til 150 deltakere, og per 18.02. er det 50 påmeldte. Påmeldingsfrist er 11.03. 

Det blir servert lunch.

Vel møtt.

Program

08:30-09:00 Kaffe

09:00-09:10 Velkommen ved Mette Bunting

09:10-09:30 Marie Møller-Skau, Masterstudent i Pedagogikk. Gutter, estetikk og utenforskap.

09:30-09:50 Kristin Jota, Masterstudent i Pedagogikk. «Læreren liker meg ikke».

09:50-10:05 Pause

10:05-10:25 Volga Gooran og Kine Thorsen, Masterstudenter i forebyggende arbeid for barn og ungdom. Skolegang for elever med kort botid i Norge.

10:25-10:45 Bjørn Simen Hansen, Lisbeth Gausvik, Silje Wolline, Bachelorstudenter fra grunnskolelærerutdanningen. Presentasjon av foreløpig arbeid og funn.

10:45-11:10 Skolemotivasjon, læringsmiljø og skoleresultater blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn. Rosanne Kristiansen, KoRus Sør.

11:10-11:40 Lunsj  

11:40-12:00 Heidi Høglund og Ronja Fredriksson Paulsen, Bachelorstudenter i Spesialpedagogikk. Relasjoner i skolehverdagen

12:00-12:20 Karoline Eik, Masterstudent i Forebyggende arbeid for barn og ungdom. Bildedeling og risikoatferd på nett.

12:20-12:30 Pause

12:30-13:00 Dosent Mette Bunting. Funn fra UngSA og spørsmål fra salen.