AVLYST - Nasjonal MaCE konferanse for praksisfeltet

Velkommen til en spennende dag der studenter og ansatte i MaCE legger frem foreløpige funn og resultater om ungdom i regionen. Dette er en nasjonal og regional konferanse som er finansiert av Erasmus+, og det er både bachelor- og masterstudenter med.


23 Apr

Praktisk informasjon

Konferansen er avlyst!

 

Program

10.15 -10.20 Velkommen - Sidse Hølvig Mikkelsen (VIA) og Kathrine Bordevich (USN)

10.20 -10.35 Hvorfor MaCE? - David Thore Gravesen (VIA)

10.35 -11.00 Hvordan bruke erfaringer fra MaCE for å fremme inkludering - Mette Bunting (USN)

11.05 -11.20 Frafall hos minoritets gutter -  Fathia Mahmoud Farah, Masterstudent i Pedagogikk

11.20 -11.40 Ledelsens håndtering av mobbing i skolen - Rikke Jacobsen, Masterstudent i Pedagogikk

 

Lunsj 45 min

 

12.25 -12.45 Veien tilbake - Ruth Behlinda Hansen Waltila, Masterstudent i Forebyggende arbeid med barn og unge.

12.45 -13.05 Motivasjon og faglig utvikling - Veronica Rønning og Lillian Dyhre Lia, Bachelorstudenter i Spesialpedagogikk

13.05 -13.25 Tilpasset opplæring - Tomas Lindstad, Kamilla Lærum Sandok og Christine Vibe Langerud, Bachelorstudenter fra grunn- skolelærerutdanningen

 

Pause 15 min

 

13.40 - 14.00 Relasjoner som risikofaktorer - Marianne Vikanes og Susann Steinsvik, Bachelorstudenter i Spesialpedagogikk

14.00 -14.20 The MaCE findings framework - Kaz Stuart (UoC)

14.20 -14.45 Spørsmål fra salen