Avlyst - Partnerskap barnehagelærerutdanningen 2018-2010

Praksis i barnehage. Foto.

Arrangementet er avlyst.


11 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 11. september 2018 - 12. september 2018
  • Tid: Hele dagen
  • Sted: Quality Hotel, Tønsberg

  • Arrangementet er dessverre avlyst. Påmeldte til arrangementet får mer informasjon via e-post. 

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til konferanse for eiere og ledere av de 199 barnehagene som har inngått Partneravtale med USN i perioden 2018-2020. På konferansen samler vi ressurser fra barnehagelærerutdanningen ved USN og eiere og ledere i barnehagene som inngår i Partneravtalen.

Gjennom Partneravtalen har vi et felles ansvar og samfunnsmandat for å utvikle og kompetente barnehagelærere. Vi har en felles interesse i å gjøre dette på den aller beste måte.

Konferansen vil være som en kontinuerlig dialog, der vi vil søke å perspektivere vesentlige temaer som omhandler partnerskapet, studentenes praksis og kvaliteten i utdanningen. Det vil bli foredrag og innlegg fra alle aktører i partnerskapet; eiere, barnehageledere, praksislærere, studenter, pedagogikklærere, faglærere, praksisrådgivere, programkoordinatorer og visedekan.  Det vil bli lagt opp til ulike workshops og drøftingsforum for å finne fram til en felles plattform og handlingsplan for å oppnå en best mulig utdanning og integrert praksisopplæring. De ulike aktørenes roller og oppgaver vil bli belyst og drøftet, og det er et mål å reise fra konferansen med en omforent og tydelig ambisjon for kvalitet i barnehagelærerutdanningen.

I tillegg til nasjonale og lokale dokumenter som legger føringer for utdanningen og partnerskapet, vil den nasjonale strategiplanen Lærerutdanning 2025 være sentral for konferansen og for avtaleperioden.

Dette blir et kick-off for partnerskapet der alle 199 partnerbarnehager og deres eiere er invitert, i tillegg til ansatte som arbeider med barnehagelærerutdanningen ved USN.