Beredskapsseminar: «Hva om strømmen blir borte?»

Har du tenkt på konsekvensene dersom strømmen forsvinner i mer enn 72 timer? Vi samler representanter for det offentlige, private næringsliv og akademia for å drøfte ulike utfordringer og løsninger knyttet til langvarig bortfall av elektristet.


23 Sep

Praktisk informasjon

Universitet i Sørøst-Norges Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse, Sandefjord kommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ønsker velkommen til dagsseminar om Beredskap og samhandling med det sivile samfunn.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2019.

Representanter fra det offentlige og private næringsliv vil i løpet av dagen belyse problemstillingen fra sine perspektiv og peke på konkrete utfordringer.

Det vil bli gitt informasjon om hvordan Fylkesmannen og kommunen arbeider for å gjøre følgene av strømbortfall så små som mulig.

Sammen med beredskapsforskere fra Universitet i Sørøst-Norge vil de ulike foredragsholderne forsøke i å komme fram til felles tilnærminger og risikoreduserende tiltak.     

Detaljert program finner du her.    

Seminaret er åpent for alle privatpersoner og virksomheter som ønsker å lære mer om konsekvensene knyttet til langvarig strømbortfall. Dagen vil være spesielt aktuell for deg som driver egen virksomhet eller jobber innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Arrangementet blir strømmet - så hvis du ikke kan komme til Sandefjord kan du se det på nett her.

Påmelding

Sandefjord kommune spanderer gratis lunch, så det er fint om du melder deg på seminaret her.