Beredskapsseminar: «Hva om strømmen blir borte?»

Forskningsdagene 2019: Har du tenkt på konsekvensene dersom strømmen forsvinner i mer enn 72 timer? Vi samler representanter for det offentlige, private næringsliv og akademia for å drøfte ulike utfordringer og løsninger knyttet til langvarig bortfall av elektristet.


23 Sep

Praktisk informasjon

Universitet i Sørøst-Norges Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse, Sandefjord kommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ønsker velkommen til dagsseminar om Beredskap og samhandling med det sivile samfunn.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2019.

Representanter fra det offentlige og private næringsliv vil i løpet av dagen belyse problemstillingen fra sine perspektiv og peke på konkrete utfordringer.

Det vil bli gitt informasjon om hvordan Fylkesmannen og kommunen arbeider for å gjøre følgene av strømbortfall så små som mulig.

Sammen med beredskapsforskere fra Universitet i Sørøst-Norge vil de ulike foredragsholderne forsøke i å komme fram til felles tilnærminger og risikoreduserende tiltak.         

Seminaret er åpent for alle privatpersoner og virksomheter som ønsker å lære mer om konsekvensene knyttet til langvarig strømbortfall. Dagen vil være spesielt aktuell for deg som driver egen virksomhet eller jobber innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.