Bruk av læringsstrategier i samfunnsfagundervisning

Vi har gleden av å kunne invitere til Sluttseminar på ph.d-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole for ph.d.-kandidat Anders Davidsen.


15 Mar

Praktisk informasjon

Ph.d.-kandidat: Anders Davidsen

Forskningsprosjektet til kandidaten er:  Bruk av læringsstrategier i samfunnsfagundervisning.

Opponent: Lektor (ph.d) Ane Qvortrup Syddansk Universitet
Hovedveileder: Professor Thomas Moser HSN
Medveilder: Professor Jan Ove Tangen HSN

Alle interesserte er hjertelig velkommen! 

Mvh. Professor Thomas Moser og Liv-Anne Halderaker