Vis studievalg

Community arts / Arts education – hvor går kulturskolen?

Nettverk for kulturskolerelatert forskning, Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk kulturskoleråd inviterer til konferansen.


17 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 17. oktober 2017 - 18. oktober 2017
  • Tid: Hele dagen
  • Sted: Campus Vestfold

Er kulturskolen fritidsaktivitet eller skole? I praksisfeltet og utdanningsfeltet fins det ulike meninger om dette. Kulturskolen i Norge er hjemlet i opplæringsloven, og pålegges der å samarbeide med både grunnskole og fritidskulturlivet. Dette knytter kulturskolen til to sett ideologier. I kulturskolens nye rammeplaner reflekteres begge disse forståelsene av hva kulturskolen skal være: et breddetilbud der deltagelse står i fokus, og samtidig et skoletilbud som forbereder til høyere kunstutdanning og et yrkesliv som kunstner. Konferansens tema er dette spenningsfeltet, og tittelen står på engelsk, fordi denne dobbelheten i den norske kulturskolen er utfordrende å begrepsfeste, internasjonalt.

 ”Community arts / Arts education” er konferansens tema og vil adresseres særlig i keynotene og paneldebatten. Men vi ønsker alle paper velkommen som omhandler forskning på eller i  kulturskolefeltet.

Call for abstracts (pdf) Frist 1.mars

Hovedtalere:

Prof. Dr. Alexandra Kertz-Welzel - Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Musikpädagogik

Førsteamanuensis Biljana Culibrk Fredriksen – Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Institutt for praktiske og estetiske fag

Klikk her for mer informasjon om Nettverk for kulturskolerelatert forskning.

Program

Påmelding

Deltakerpriser:
Konferanse 17. og 18. oktober. Inkl. lunsj og kaffepauser kr. 2.400,-
Konferansemiddag v/Quality Hotel Tønsberg 17. oktober. Kr. 620,-
Quality Hotel Tønsberg 17.-18. oktober. Overnatting i enkeltrom m/frokost. Kr. 1.225,-
Tidlig ankomst, ekstra natt ved Quality Hotel Tønsberg 16.-17. oktober. Overnatting i enkeltrom m/frokost. Kr. 1.225,-