Dialogmøte om bærekraftsmål mellom ungdom og forskere

Forskningsdagene 2019: Vi har invitert om lag 350 tiendeklassinger til å møte aktuelle forskere ved USN, og klima blir et sentralt tema.


25 Sep

Praktisk informasjon

Alle grunnskoleelever skal nå jobbe med FNs bærekraftsmål. I dette dialogmøtet skal 10-klassingene presentere sine tanker om hva som kan gjøres i deres nærområder for å bidra til å nå utvalgte bærekraftsmål. Våre forskere formidler sin forskning på og sine tanker om de samme målene.

Vi tror at forskere kan få gode ideer fra nytenkende ungdom, og at ungdom blir inspirert til å jobbe videre med bærekraftsmål gjennom dette.

Foreløpig program:

09.00-09.10:      Velkommen og kort informasjon om hvordan USN jobber med bærekraftsmål, v/rektor Petter Aasen

09.10-09.15:      Informasjon om opplegget for dagen, v/Mona Sæbø

09.15-10.30:      Presentasjoner fra elevene i selvvalgt form – foredrag, dikt, teater.   Det er satt av cirka ti minutter per skole og to minutter til veksling.

10.30-11.15:      Postersesjon der skolene presenterer det de har jobbet med for våre forskere og sine medelever (kombineres med beinstrekk og mat)

11.15-12.30:      Forskerpresentasjoner, seks korte foredrag

12.30-13.30:      Speeddating med forskere (flere forskere enn de som holdt foredrag deltar)

13.30-13.50:      Oppsummering: Hva tar vi på USN med oss videre? v/Mona Sæbø

13.50-14.15:      Inspirasjonsforedrag med Hulda Holtvedt, sentral klimaaktivist og      talsperson for Grønn Ungdom.

14.15                   Avreise