Digital workshop for helse- og sosialutdanninger, LOVU-banken

21 Apr

Praktisk informasjon

 • Dato: 21. april 2020
 • Tid: kl. 09.00 - 12.00
 • Sted: ZOOM

 • Påmeldingsfrist: 13. april 2020
 •  

  Mer om workshop'en

  Workshop'en er gratis.
  Gjennomføres digitalt. Informasjon om dette sendes til deltakere pr. e-post.
  Ikke fysisk oppmøte som opprinnelig planlagt.

Bilde av HS-ansatte USN

USN inviterer studenter og fagansatte ved alle helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge til digital workshop for å finne de beste ideene og løsningene for en nasjonal LOVU-bank der vi kan dele lærings- og vurderingsressurser.

LOVU-banken er en lærings- og vurderingsbank for de felles læringsutbyttene for helse- og sosialfagsutdannelsene. Dette er et tverrprofesjonelt utdanningssamarbeid mellom de helse- og sosialfaglige utdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet har et fokus på samstemt undervisning, omvendt klasserom og samarbeidslæring ved hjelp av studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Grupper etter fagområde

På workshop'en vi vi dele inn deltagerne i grupper etter interesse-/ekspertiseområder.Hver deltaker velger 2 av 12 læringsutbytter de ønsker å jobbe med på workshop’en:

 • Etikk
 • Inkludering og likestilling
 • Kommunikasjon og veiledning
 • Samhandling
 • Helse- og sosialpolitikk
 • Folkehelse
 • Sosiale og helsemessige problemer
 • Uønskede hendelser
 • Barn og unges rettigheter
 • KBP
 • Innovasjon
 • Digital kompetanse

Detaljert program for workshop'en kommer senere.

Påmelding her.