Doktorkreering ved USN

USN avholder seremoniell markering av doktorkreering med utdeling av doktordiplom/vitnemål for avlagt doktorgrad.


26 Apr

Praktisk informasjon

Å ta en doktorgrad representerer den høyeste utdanningen i akademia. Seremonien uttrykker en overgang - fra doktor til kreert doktor - som institusjonaliseres gjennom selve høydepunktet; tildelingen av doktordiplomet. 

Kreeringsseremonien markerer at USN feirer sine nyutdannede doktorer og skal tydeliggjøre at USN driver utdanning på høyeste akademiske nivå i tett samspill med samfunns- og næringsliv.

Seremonien består av prosesjon, musikk, taler, en kort presentasjon av alle doktorandenes avhandlinger, og overrekkelse av diplom/vitnemål som seremoniens høydepunkt.

Mer informasjon kommer.