• Aktuelt»
 • Aktivitetskalender»
 • Du ser det ikke før du tror det - et seminar om vold i nære relasjoner med fokus på barn og unge

Du ser det ikke før du tror det - et seminar om vold i nære relasjoner med fokus på barn og unge

Et seminar for studenter, ansatte og samarbeidspartnere i praksisfeltet.


19 Mar

Praktisk informasjon

Program

Mandag 19.03 kl 09:15 – 15:30
 

09:15                   Åpning

09:25 – 11:30     Hva er vold i nære relasjoner?

Professor Øyvind Kvello:

 • Former for barnemishandling
  • Forekomst
  • Vold som oppdragelse

Seksuelle overgrep

 • Definisjoner
 • Forekomst
 • Karakteristika ved overgriper

11:30 – 12:15     LUNSJ  

12:15 – 14:00     Konsekvenser: Skader - fysisk, psykisk og emosjonelt av ulike overgrep

Konsekvenser for barns utvikling emosjonelt, kognitivt, sosialt

 

Traume type 1 og 2

14:15 – 15:00     Tiltak i kommunal regi – hvordan hjelper vi best med barnet og familien?

Spesielt vedr. seksuelle overgrep:

Tiltak for offer

Tiltak for overgriper

15:00 – 15:30     Spørsmål til Kvello

 

Tirsdag 20.03 kl 10:15 – 16:30

 

10:15 – 12:00

Professor Kåre T. Pettersen:

 1. Hvordan avdekker vi mishandling og overgrep?

Hvordan gir barn og unge uttrykk for å være utsatt - Hva ser vi etter?

Hva med spe- og småbarna?

«Battered Child Syndrome (BCS) og Shaking Baby Syndrome (SBS)»

2.      Når omsorgspersonene utøver vold mot hverandre – hva med barnas situasjon? 

3.      Barn som utsettes for og er vitne til vold i nære relasjoner - konsekvenser

4.    Skammens betydning for barns utvikling

 

12:00 – 12:30     LUNSJ  

12:30 – 14:00     Samarbeidspartnere informerer om sitt arbeid i saker med vold og overgrep

 • Politihøgskolen ved Rolf Arne Sætre
 • Statens Barnehus ved Jeanette Ammeli Indreiten
 • Barnevernvakta i Telemark ved Marit Helen Granlund
 • Barneverntjenesten i Horten kommune, ved Hege Klavenes

14:15 – 15:00     Traumebevissthet i møte med barn, unge og deres familier  

Høgskolelektor Grethe K. Hoviosen

 • Å være profesjonell med hjerte og hode i møte med barn og familie
 • Hva må vi forstå om egne reaksjoner og strategier for å tro det vi ser?

Panel med deltakerne fra politi, barnevern og Barnehuset snakker sammen om hvordan vi samlet kan bli bedre til å avdekke og handle.

 

15:15 – 16:00     Utsatt som hjelper         

Stipendiat Erlend R. Maagerø-Bangstad

 • Hvordan forebygge vold og trusler mot oss selv som hjelpere?

 

16:00 – 16:30     Refleksjon ved studenter over utfordringer de er opptatt av at de vil møte i praksis

 Refleksjonen ledes av Kåre Pettersen.

 

Last ned program.