Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig?

Professor Lars-André Tokheim forsker blant annet på reduksjon av CO2-utslipp. Under Forskningsdagene leverer han et populærvitenskaplig foredrag om personlig CO2-fottavtrykk.


26 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. september 2019
  • Tid: kl. 12.30 - 13.30
  • Sted: Campus Porsgrunn, Rom B-1050

CO2-konsentrasjonen i atmosfæren stiger, og klimaendringene akselererer. Økningen er menneskeskapt og sterkt relatert til økt energiforbruk. Denne utviklingen kan i stor grad anses å være et systemproblem, men kan også gis en personlig vinkling:

Er det i praksis mulig å leve med et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk i et rikt, industrialisert land som Norge?

Lars-André Tokheim forsøker å besvare spørsmålet ved å ta utgangspunkt i sitt eget CO2-fotavtrykk.

Foredragsholder er Lars-André Tokheim, professor i prosessteknologi ved USN. Han underviser blant annet i gassrensing og forsker på CO2-fangst og på reduserte CO2-utslipp ved erstatning av fossile brensler med alternative brensler i sementindustrien.

På fritida er han aktiv som gitarist og vokalist i musikkmiljøet i Grenland.

Foredraget er er en åpen del av Ingeniørdagen 2019, som er et arrangement for inviterte skolelever.