Fagseminar om oppvekst, muligheter og utfordringer i Drammen

Et fagseminar for alle som ønsker ny kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår.


17 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 17. september 2018
  • Tid: kl. 18.00 - 21.00
  • Sted: Drammensbiblioteket


  • Arrangementet er et samarbeid mellom Drammensbiblioteket og Universitetet i Sørøst-Norge.

Kl. 18.00 Studenter spes.ped og Kathrine Bordevich:
Historier om god oppvekst fra studenter som jobber daglig med barn og unge.

Kl. 18.30 Inger Kjersti Lindvig:  Ungdoms digitale fortellinger.

Pause

Kl. 19.00   Elisabeth Gulløy: De stedsløse

Kl. 19.30   Vibeke Krane: Lærer- elevrelasjoner i videregående skole- den store betydningen av de små ting og Mette Bunting: Hvorfor velger ungdom yrkesfag? Ungdommers beskrivelser av egne valg.

Pause

Kl. 20.00 Geir Moshuus og Mette Bunting Å få ungdoms stemmer fram i forskningen på oppvekst, 30 min, eksterne deltakere: ungdommen fra videregående skole

Kl. 20.30 Masterstudentene Trine W og Sofie Tveit: Du passer ikke inn her. Ungdommers historier om lærere som mobber.

Møteledere: Mette Bunting og Kathrine Bordevich

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2018.