Fagseminar: Syn og hørsel blant eldre

30 Oct

Praktisk informasjon

Studieretning Master i geriatrisk helsearbeid og forskningsgruppen USN EldreForsk fortsetter vår seminarrekke og inviterer alle interesserte til fagseminar om syn og hørsel blant eldre.

I tillegg til oppfriskning av kunnskap om normale aldersforandringer og de vanligste sykdommene i syns- og hørselssansen, vil seminaret ha fokus på gode hjelpemidler samt presentasjon av nyere forskning innen fagfeltet. 

Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon, og vårt mål er å legge til rette for å få oppdatert kunnskap og til å knytte kontakter.

Påmelding:

Meld deg på her, innen onsdag 16.10.19

Deltakeravgift: 400,- (inkludert lunsj/kaffe/frukt)

Program

Dagens ordstyrer: Førsteamanuensis Gro Gade Haanes USN

09.00 – 09.15:

 • Velkommen ved instituttleder Lise Gladhus
 • Presentasjon av mastergradsstudiet geriatrisk helsearbeid ved studieretningsansvarlig førsteamanuensis Beate Lie Sverre
 • Presentasjon av USN EldreForsk ved leder professor Grethe Eilertsen
09.15 – 10.00: Normale aldersrelaterte synsforandringer og vanlige øyesykdommer hos eldre v/ førsteamanuensis Helle Falkenberg, USN
 
10.00 10.45: Aldersrelaterte hørselsforandringer hos eldre v/ audiopedagog Linn Renate Lystad, HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester AS
 
10.45 11.00: Pause med kaffe og frukt
 
11.00 – 11.30: Dobbel sansesvikt – hørsel og syn blant eldre som mottar hjemmesykepleie v/Gro Gade Haanes
 
11.30 – 12.00: Å leve med synstap etter hjerneslag v/ ph.d. student Torgeir Solberg Mathisen, USN
 
12.00 – 12.45: Lunsj
 
12.45 – 13.00: Gode hjelpemidler for syn og hørsel - hva finnes? v/ Vemund Vasshaug og Hilde-Gunn Ulleberg, NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud  
 
13.00 – 13.45:
 
 • Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem – resultater fra en studie blant friske hjemmeboende 75-åringer, del I v/ Grethe Eilertsen
 •  Lysets betydning for en god alderdom i eget hjem – resultater fra en studie blant friske hjemmeboende 75 åringer, del II v/ Helle Falkenberg
13.45 14.00: Pause
 
14.00 – 14.45: Spørsmål og diskusjon
 
14.50 15.00: Oppsummering v/ Grethe Eilertsen og Gro Gade Haanes
 

Litteratur:

 • Chader GJ. &Taylor A. (2013) Preface: The aging eye: normal changes, age-related diseases, and sight-saving approaches. Invest Ophthalmol Vis Sci 54:1-4.  
 • Ciorba A., Bianchini C., Pelucchi S. & Pastore A. (2012) The impact of hearing loss on the quality of life of elderly adults. Clin Interv Aging 7:159-63. 
 • Eilertsen, G. Horgen, G. Kvikstad TM. & Falkenberg H.K. (2015) Happy living in darkness! The indoor lighting in relation to activities of daily living, visual and general health in 75-year olds living at home. Journal of the housing for the elderly. Journal of Housing for the Elderly. 30:2:1-16.
 • Falkenberg HK., Kvikstad TM. & Eilertsen, G. (2019) Improved indoor lighting improved healthy aging at home – an intervention study in 77-year-old Norwegians. Journal of Multidiciplinary Healthcare. 12: 315-324.
 • Haanes, GG., Hall, E. & Eilertsen, G. (2019). Acceptance and adjustment: A qualitative study of experiences of hearing and vision impairments and daily life among oldest old recipients of home care. International Journal of Older People Nursing. https://doi.org/10.1111/opn.12236
 • Haanes, GG., Kirkevold, M., Hofoss, D., Eilertsen, G. (2015) Discrepancy between self-assessments and standardized tests of vision and hearing abilities in older people living at home: an ROC curve analysis. Journal of Clinical Nursing. Sep 3. doi: 10.1111/jocn.12967. [Epub ahead of print]PMID: 26335133
 • Heine C. & Browning CJ. (2014) Mental health and dual sensory loss in older adults: a systematic review. Front Aging Neurosci 6:1-9.  
 • Stephan, Y., Sutin, AR., Bosselut, G., & Terracciano, A. (2017). Sensory functioning and personality development among older adults. Psychology and Aging, 32(2), 139-147.
 • Wyller TB. (2011). Geriatri. En medisinsk lærebok. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 2 Biologisk aldring, Kap. 15 Syns- og hørselsproblemer.