Flerstemt forskning

Felles instituttseminar for Helse- sosial og velferdsfag. Et fagseminar om ulike forskningspraksiser og metoder. Hvordan kan vi legge til rette for mangfoldige forskerprosesser der ulike brukergrupper og samarbeidspartnere kommer til orde?


30 May

Praktisk informasjon

  • Dato: 30. mai 2018
  • Tid: kl. 09.00 - 18.00
  • Sted: Grand Hotel Åsgårdstrand

Program 30. mai 2018


09.00 - 10.00  Ankomst. Mingling og noe å sette tenna i!
10.00 - 10.15  Flerstemt velkomst.
10.20 - 12.00  Action research, cooperative research, doing research in your own
                         organization. Professor emeritus David Coghlan.
12.00 - 13.00  Lunsj og kollegial prat.
13.00 - 14.00  Gruppesamtaler rundt en utfordring eller to fra David Coghlan.
14.00 - 14.45  Plenumsamtale etter gruppe-innspill, med David Coghlan.
14.45 - 15.00  Pause
15.00 - 17.30  Vår egen flerstemte forskning. Tre innlegg med samtale i plenum etter 
                         hvert framlegg – kort pause etter behov.
                         -  Collaborative research with youth- opportunities and challenges.
                             Vibeke Krane.
                         -  Recovery på banen. Gatelagsfotball med spillere i alle posisjoner. 
                            Bengt Karlsson.
                        -   Flerstemt forskning, eksempel 3. HENÆR.
17.30 - 18.00  Reflections from professor Coghlan on presentations and discussions.
18.00               Takk for i dag!
18.10               Middag (NB! Egen påmelding)

PÅMELDING Flerstemt forskning 30. mai


31. mai 2018. kl. 10:00-18:00 Campus Vestfold.
Workshop for forskere, phd-stipendiater og masterstudenter.
Flerstemthet i egne prosjekterer. Maks antall deltakere: 18.
PÅMELDING WORKSHOP 31. mai

 

Grand Hotel Åsgårdstrand

Campus Vestfold