Folkehøgskolenes Forskersymposium holdes nå som webinar

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge inviterer sammen med Universitetet i Sørøst-Norge til forskersymposium. Symposiet blir av smittehensyn holdt som webinar med forelesere og et begrenset antall deltakere tilstede på Campus Vestfold. Symposiet markerer oppstarten av studiet i folkehøgskolepedagogikk og det utvidede samarbeidet mellom USN og norsk folkehøgskole. Vi innbyr ansatte på norske folkehøgskoler og andre interesserte til et møte med forskere fra hele Norden som reflekterer over kompetanseutvikling og forskning i folkehøgskolen.


22 Oct

Praktisk informasjon

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge har over flere år arbeidet for å gi norsk folkehøgskole en større tyngde når det gjelder pedagogisk kompetanse og forskning. Som en del av dette arbeidet har det blitt startet opp et samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge med blant annet lederutdanning og mentorprosjekt. Samarbeidet med USN og utviklingen av pedagogisk kompetanse innenfor norsk folkehøgskole tar et viktig skritt videre med oppstarten av studiet i folkehøgskolepedagogikk. Det nye studiet er med på å markere skoleslagets felles identitet og vilje til kompetanseutvikling.

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge ønsker å markere det nye studiet og det utvidede samarbeidet med USN ved å innby til forskersymposium og webinar på Campus Vestfold. Vi vet allerede at flere folkehøgskoler vil samle kollegiet foran storskjerm og følge Inge Eidsvågs innledningsforelesning «En lærer påvirker evigheten» torsdag 22/10 kl 14. Etter Inges forelesning introduserer den danske folkehøgskoleforeningen en nyutgitt bokserie og vi tilbyr deltakerne muligheten å følge en av to workshops. Den danske folkehøgskoleforskeren Rasmus Kolby Rahbek utfordrer oss kl 16.45 med forelesningen «Den uprofesjonelle læreren». Torsdagene avsluttes med en paneldebatt kl 18 på tema lærerkompetanse og forskning i folkehøgskolen.

Fredag 23/10 fortsetter symposium og webinar kl 9 med Jan Gilje, kjent av flere fra folkehøgskolenes lederutdanning, som foreleser over «lærerens credo».  Det tilbys to nye workshops før vi avslutter symposiet kl 11.30. Påmelding til webinar er gratis og påmeldte deltakere følger de deler av programmet som passer.

Studenten på studiet i folkehøgskolepedagogikk har sin første samling på USN og vil sammen med 20 andre delta direkte på campus i Horten. Vi innbyr til en samtale kring folkehøgskolenes relasjon til forskning og kompetanseutvikling. Hvordan kan folkehøgskolen videreutvikle den spesifikke kompetansen som trenges for å arbeide i skoleslaget? Kan forskning på folkehøgskolen være med på å speile og styrke skoleslaget?

Kommentar etter gjennomført symposium:
Folkehøgskolenes forskersymposium samlet 50 personer på USN campus Vestfold (maks antall pga corona-begrensninger) og over 100 deltok online. Symposiets forelesninger, panelsamtalen og to workshop ble filmet og kan ses på YouTube-kanalen "Folkehøgskoleforskning". Se link under hvert innslag i programmet.
 

Program