Gatelagsfotball – Norges beste ettervern for mennesker med rusutfordringer?

Odds Ballklubbs gatelag for mennesker med rusproblematikk. (Foto: Fotballstiftelsen)

Forskningsdagene 2019: En studie av gatelagsfotball viser svært gode resultater for deltakerne, mange av dem rekruttert rett fra gata. Bli med når resultatene blir presentert og diskutert på Skagerak Arena. Spillere og trenere fra Odds Ballklubb deltar.


24 Sep

Praktisk informasjon

Gatelaget i Odd er et lavtersketibud for rusavhengige i Telemark hvor målet er å tilby god mestring og en aktivitetsarena med fokus på fysisk form, tilhørighet og hjelp til selvhjelp.

Forskere fra USN har allierte seg med tre gatelagsspillere som med-forskere i en undersøkelse av gatelagsfotball. Odd fotball er ett av lagene som er studert. Forskningen løfter fram svært interessante resultater.

Prosjektleder for studien, seniorforsker og daglig leder av USNs Senter for sosial innovasjon og entreprenørskap (SESAM), Lars U. Kobro, går i samtale med sentrale personer i Odd og Skien kommune om gatelagsfotball og poteansialet som ligger i dette som ettervern for personer med utfordringer knyttet til rus.

Detaljert program kommer

Enkel lunsj serveres i tidsrommet 11:30-12:00