Gatelagsfotball – Norges beste ettervern for mennesker med rusutfordringer?

Odds Ballklubbs gatelag for mennesker med rusproblematikk. (Foto: Fotballstiftelsen)

Forskningsdagene 2019: En studie av gatelagsfotball viser svært gode resultater for deltakerne, mange av dem rekruttert rett fra gata. Bli med når resultatene blir presentert og diskutert på Skagerak Arena. Spillere og trenere fra Odds Ballklubb deltar.


24 Sep

Praktisk informasjon

Gatelaget i Odd er et lavtersketibud for rusavhengige i Telemark hvor målet er å tilby god mestring og en aktivitetsarena med fokus på fysisk form, tilhørighet og hjelp til selvhjelp.

Forskere fra USN har allierte seg med tre gatelagsspillere som med-forskere i en undersøkelse av gatelagsfotball. Odd fotball er ett av lagene som er studert. Forskningen løfter fram svært interessante resultater.

Program

Prosjektleder for studien, seniorforsker og daglig leder av USNs Senter for sosial innovasjon og entreprenørskap (SESAM), Lars U. Kobro vil holde et kort foredrag om gatelagsfotball som sosial innovasjon. Deretter går han i samtale med sentrale personer i Odd og Skien kommune om hvilke potensial som ligger i gatelagsfotball som ettervern for personer med rus-utfordringer.

Publikum får høre fra:

  • Einar Håndlykken, direktør i Odds Ballklubb
  • Hedda Bie, daglig leder i Fotballstiftelsen
  • Spillere fra gatelagsfotballen
  • Tarjei Skoftedalen, fotballtrener
  • Jan Gunnar Skoftedalen, leder for Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
  • Morten Fevang, gatelagstrener og kommunal ruskonsulent, tidligere toppspiller
  • Kari Beth, Skien kommunes enhet for rus og psykisk helsearbeid

Enkel lunsj serveres i tidsrommet 11:30-12:00

For spørsmål vedrørende arrangementet, kontakt Lars Kobro:

Epost: lars.u.kobro@usn.no

Tlf: 909 42 561