Helskinnet gjennom doktorgraden – ph.d.-kandidatenes psykososiale helse

Quality Hotel Tønsberg sett fra sjøen. Quality Hotel Tønsberg
Quality Hotel Tønsberg Quality Hotel Tønsberg

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker velkommen til den nasjonale forskerutdanningskonferansen 2019! I år møtes vi i Norges eldste by Tønsberg.


05 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 5. juni 2019 - 6. juni 2019
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Quality Hotel Tønsberg

 • Påmeldingsfrist: 10. mai 2019

 • Påmelding.

Årets tema: ph.d.-kandidatenes psykososiale helse

Doktorgradsarbeidet kan være både ensomt og stressende. Ph.d.-kandidatene er i en situasjon med mye usikkerhet og høyt arbeidspress, og noen ganger går det på helsa løs. Hvert år hopper mange kandidater av, og en stor andel fullfører ikke på normert tid.

Ny internasjonal forskning tyder på at ph.d.-kandidater har større sannsynlighet for å utvikle psykiske lidelser enn andre, og at hver tredje kandidat har eller er i risikosonen for å utvikle psykiske vansker eller lidelser, som angst og depresjoner. Hvordan det står til med norske ph.d.-kandidaters psykiske helse, vet vi derimot lite om.

Årets forskerutdanningskonferanse ønsker derfor å sette fokus på ph.d.-kandidatenes psykososiale helse, viktige påvirkningsfaktorer, hvordan vi kan ruste kandidatene til å håndtere ph.d.-tilværelsen så godt som mulig, og hvordan vi håndterer problemene når de oppstår. Vi ønsker også å diskutere om tiden er moden for å undersøke tilstanden blant ph.d.-kandidater i Norge.

Noen av temaene som belyses er:

 • Internasjonal forskning – helsetilstanden i akademia
 • Særlig sårbare grupper
 • Veilederopplæring og mentorordninger
 • Forskningsmiljø
 • Karriereplaner
 • Konsekvenser av stress
 • Stressmestring
 • Håndtering og oppfølging

Målet med konferansen er å heve kvaliteten på forskerutdanningen i Norge, bl.a. ved å styrke samarbeidet, gi nye perspektiver og diskutere felles utfordringer. Målgruppa er alle som arbeider med forskerutdanningsrelaterte problemstillinger ved universiteter og høgskoler, både administrativt og faglig.

Program

 •  5. juni fra klokken 10.00 - 17.00
 • 6. juni fra klokken 09.00 - 14.00

Programmet kommer snart.

Påmelding

Deltageravgift NOK 3100 (inkl. mva).

Hotellrom på Quality Hotel Tønsberg bestilles samtidig som du melder deg på. Vi har også reservert et antall rom fra 4.-5. juni.

Deltageravgiften inkluderer deltagelse på konferansen, lunsj begge dager og konferansemiddag på hotellet onsdag kveld. Det er ikke mulig å melde seg på bare deler av konferansen.

Meld deg på her.

Påmeldingsfristen er 10. mai 2019. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen.