Ikke veiledningsbar?

Konferanse om forsknings- og utviklingsarbeid i barnevernet hvor en eller begge foreldre har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker.


31 Jan

Praktisk informasjon

  • Dato: 31. januar 2019
  • Tid: kl. 09.00 - 16.00
  • Sted: Campus Porsgrunn, Rom B-1050 Vessia

  • Påmeldingsfrist: 9. januar 2019

  • Meld deg på her

Foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) prøves ut i Norge fra 2016 – 2019. På konferansen presenteres forskning som bl.a. belyser antall barn i familiene, hvordan vi kan møte kognitive utfordringer og erfaringer fra utprøvingen av PYC. Deretter vil sentrale barnevernsforskere som professor Øyvind Kvello, Professor Willy Lichtwarck og professor Halvor Fauske belyse sentrale problemstillinger ut fra barnevernfaglige perspektiver knyttet til familienes og feltets særlige utfordringer.

Dette er den første konferansen i Norge som setter søkelyset på denne problemstillingen.

Målgruppe for konferansen er personer som gjennom arbeid, utdanning eller forskning er opptatt av tiltak og tjenester til familier hvor en eller begge foreldrene har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker som påvirker foreldreskapet.

 

Parenting young children PYC

 

Program for dagen 


08.30-09.00

Registrering og kaffe


09.00-09.30

Velkommen

v/Dekan Heidi Kapstad, USN


Åpning

v/John-Ingvard Kristiansen Fungerende avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet


09.30-10.15

Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

v/Turid Midjo, førsteamanuensis ved NTNU Samfunnsforskning


10.20-11.00

Universal Design for kognitiv tilgjengelighet

v/forskningsleder Gunnel Järnslett ved SUF Kunnskapscentrum, Uppsala Sverige


11.00-11.15

Beinstrekk


11.15-12.00

Når språket er en barriere og det abstrakte blir konkret. Om veilederes og foreldres erfaringer med bruk av PYC i barnevernet

v/metodestøtter i PYC Rasha Al-Saadi, Skien kommune, universitetslektor Steinar Vikholt, USN, førstelektor Ellinor Young, USN og universitetslektor Anne Thronsen, USN


12.00-13-00

LUNSJ


13.00-13.45

Minst hjelp til de som trenger det mest

v/Professor Willy Lichtwarck, NTNU


13.55-14.40

Gode nok foreldre?

v/Professor Halvor Fauske, Høgskolen i Innlandet og NTNU


14.50-15.35

Foreldreveiledning som metode

v/Professor Øyvind Kvello, USN og NTNU


15.40-16.00

Oppsummering og avslutning

 

Konferanseavgift kr 500,-  Lunsj kan kjøpes i kantinen