Industrimiljø: mellom verdensarv og giftavfall

Herøya Industripark fra tidligere tider. Foto: Norsk Industriarbeidermuseum

Forholdet mellom industri, miljø og bærekraft skaper debatt. Seminaret kaster lys over industriutviklingens følger og industrien utfordringer og muligheter i framtiden.


23 Sep

Praktisk informasjon

 • Dato: 23. september 2019
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Sliperihallen Tinfos papirfabrikk ved Telemarksgalleriet på Notodden
 •  

  Samarbeidspartnere

  • USN v/forskergruppen Kulturarv i bruk
  • Telemark Fylkeskommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • NHO Vestfold og Telemark
  • LO Telemark 
  • Norsk Industriarbeidermuseum


  Forskingsdagana logo

  Arrangementet er ein del av Forskingsdagane 2019 ved USN.

Forskningsdagene 2019 har miljø som tema. Med utgangspunkt i «industrimiljø» vil dette seminaret kaste lys over industriutviklingens sosiale, økonomiske og miljømessige følger, og søke å se framover mot de utfordringer og muligheter industrien står overfor i dag. Seminaret handler om viktige og aktuelle spørsmål som har avgjørende betydning for samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og globalt.

Telemark er kjent som industrifylket. Industriarven knyttet til industrianleggene på Rjukan og Notodden fikk tilkjent verdensarvstatus av UNESCO i 2015. Å ta vare på fortidens industri har blitt viktigere, og i kjølvannet av industriarvstatusen ser vi en tydelig satsing på turisme i Telemark.

Samtidig er spørsmål om oppbevaring av industriavfall blitt gjenstand for intens debatt i nedre deler av Telemark.

Industri og industrimiljø kan dermed forstås som en positiv verdi og en ressurs, så vel som kilde til konflikt, frykt og miljøutfordringer.

Det heter seg at Telemark er et Norge i miniatyr. Med utgangspunkt i regionen vil årets seminar utforske de utfordringer og muligheter industrien i regionen har stått overfor historisk, og hvilke miljøutfordringer som må løses i dag og i framtida. 

Program


09.30-10.00

Registrering og kaffe


10.00-10.15

Velkommen til Forskningsdagene og verdensarvstedet Rjukan-Notodden

Juliana Strogan, verdensarvkoordinator, Telemark fylkeskommune


10.15-10.50

Flaggskipet som ble verdensarv - historier om Hydro 1905-1945.

Kjetil Gjølme Andersen, historiker og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum 


10.50-11.20

"Fra dødens dal til lille helvete". Om arbeidsulykker og arbeidsmiljø i verdensarvbyene før 1940

Tom Nilsen, historiker


11.20-11.30

Spørsmål og diskusjon


11.30-12.30

Lunsj


12.30-12.45

Opplesing fra diktsamlingen "Vårs"

Amalie Lerstang, prisbelønnet forfatter og redaktør i kulturtidsskriftet Fanfare


12.45-13.20

Om industri, miljø og bærekraft

Gunnar Grini, bransjesjef, gjenvinning/sirkulærøkonomi i Norsk Industri 


13.20-13.35

Pause


13.35-14.10

Det depressive blidgjør ikke framtida.

Olaf Brastad, seniorrådgiver i Bellona


14.10-14.45

Fra klassisk avfallshåndtering til sirkulær økonomi

Atle Hamar, statssekretær, Klima- og miljødepartementet