• Aktuelt»
  • Aktivitetskalender»
  • Industrisamfunn i endring – Historisk studium av industriledere og skiftende ledelseskulturer

Industrisamfunn i endring – Historisk studium av industriledere og skiftende ledelseskulturer

Velkommen til åpent halvdagsseminar i regi av forskergruppen for politisk kultur.


08 May

Praktisk informasjon

  • Dato: 8. mai 2019
  • Tid: kl. 09.45 - 12.15
  • Sted: Campus Bø, Rom 4-311A

9.45–9.50 Velkommen, ved Kai Østberg. 

9.50–10.00 David Isaksen, USN. 
Behovet for analyse av skiftende ledelsesideologier i sin historiske kontekst.
Et blikk over gjerdet fra økonomi- og ledelsesfaget  

10.00–10.40 Tian Sørhaug, tidl. leder ved Senter for innovasjon, teknologi og kultur, UiO.
Fra den usynlige til den synlige hånd. Om hvordan ledelse som fag ble introdusert i norsk næringsliv i etterkrigstiden.  

10.40–11.00 Spørsmål og diskusjon 

11.00–11.10 Kaffepause

11.10–11.50 Knut Sogner, BI. 
Eierkapitalisme og lederkapitalisme. Historisk blikk på bedriftsledelse i Norge. 

11.50–12.15 Spørsmål og diskusjon

(NB! Foredragstitlene kan bli gjenstand for noe endring)