Vis studievalg

Innovasjonscamp helseinnovasjon og teknologi

220 studenter innen IT, sykepleie, radiografi og optometri møtes for å finne morgendagens løsninger for offentlig sektor. Studentene kommer fra campusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike.


26 Sep

Praktisk informasjon

 • Dato: 26. september 2017
 • Tid: kl. 08.15 - 16.30
 • Sted: Campus Drammen, Union Scene

 • Arrangeres i samarbeid med:
   

  • Ungt Entreprenørskap
  • Teknologirådet
  • Innovasjon Norge
  • Næringsforeningen i Drammensregionen

Frem mot 2030 vil offentlige utgifter vil øke raskere enn offentlige inntekter, selv med en begrenset utvidelse av dagens velferdsordninger. En omstilling vil derfor være nødvendig for at norsk offentlig sektor skal kunne fortsette å løse sine velferdsoppgaver og levere kvalitetstjenester til befolkningen.

Flere utviklingstrekk vil de neste årene sette offentlig sektor under press:

 • Fallende inntekterfra petroleumssektoren utfordrer både sysselsetting og Norges økonomi.
   
 • En aldrende befolkningfører til færre folk i arbeidsfør alder, noe som legger press på arbeidsintensive yrker, for eksempel innenfor helsesektoren.


Teknologi kan forenkle og effektivisere prosesser, men de mest betydelige endringene kommer ofte når teknologien brukes til å løse gamle oppgaver på nye måter.

Oppgaven som skal løses

Hvilke offentlige oppgaver kan bli bedre, ved at deler av eller hele oppgaven flyttes til andre (enten andre offentlige ansatte, pasienter, pårørende eller innbyggere generelt)?

Hvordan kan ny teknologi bidra til en slik reorganisering av tjenestene?

Vis hvordan løsningen er relevant for en eller flere av disse gruppene:

 • Pasienter og pårørende
 • Kommunen / ansatte
 • Innbyggere / nærmiljø
 • Næringsliv
 • Forskning

Vinnere og premier:


De tre vinnergruppene får hver et beløp som premie.

Vinnergruppen møter en eller flere av samarbeidspartene for å videreutvikle sin ide!


Program:


Tirsdag 26. september


08.15

Oppmøte


08.30

Velkommen v/ Kristin Ørmen Johnsen, Stortingspolitiker i helse og omsorgskomiteen

Kreativ oppvarming v/ Erlend Eggen, Ungt Entreprenørskap

Oppdraget: Bakgrunn og utfordringer - presentasjon av problemstilling v/Teknologirådet

Gjennomgang av dagens program og presentasjon av veiledere v/Ungt Entreprenørskapn


Ca. 09.15

Starter arbeidet med oppdrag i gruppene
Innlevering av registreringsskjema for gruppene


09.45
Veiledningen starter, alle grupper skal være innom veiledning
– se egen tidsplan


Ca. 12.15

Servering av lunsj


13.00

Innlevering av ide/løsningsbeskrivelse


13.30

Semifinale:
Presentasjoner for jury: ta gjerne med modell, tegning eller lignende – se egen tidsplan


14.30

Avslutning:
Finalepresentasjoner på scenen – mulighet for visning på skjerm
Kåring av vinnere
Premieutdeling


16.30

Slutt