Innovasjonsdagen i Telemark 2019

Vi inviterer deg til å bli med på en heldagskonferanse fylt med spennende foredrag og plenumsdiskusjoner som berøre de fleste aktører i fylket.


26 Apr

Praktisk informasjon

Foredragsholderne vil belyser innovasjon og entreprenørskap i ulike sammenhenger.

Fra ulike innfallsvinkler rettes søkelyset mot hvor kritisk samhandling og tverrfaglig kompetanse er for at vi skal være rustet til å møte utfordringene vi står ovenfor – i dag og i fremtiden.

På Innovasjonsdagen i Telemark 2019 møter du Næringslivsaktører, gründere, virkemiddelapparatet/ offentlig sektor, studenter og ansatte ved USN.


Kan fremtidens utfordringer løses - i Telemark - ved tetter samhandling mellom regionale virksomheter, virkemiddelapparatet og USN?


Fra kl 09:00 treffer du representanter fra vår samarbeidspartner MTNU, Telemark Fylkeskommune (Team næring og innovasjon), Oslofjordfondet (NFR), Innovasjon Norge, Proventia, NUAS, Telemark Næringshage, RNU, ViG m.fl på stand i vestibylen.


Konferansen er støttet av Telemark Fylkeskommune og er gratis for alle.

På grunn av servering ber vi om at du melder deg på arrangementet via denne linken