Interkulturell karriereveiledning

Studenter rundt en pc

Fagmiljøet rundt master i karriereveiledning ønsker velkommen til digitalt åpent seminar med Marcelo Afonso Ribeiro, University of São Paulo i Brasil.


29 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 29. september 2021
  • Tid: kl. 12.00 - 15.00
  • Sted: Webinar, Zoom
  • Seminaret er gratis og gjennomføres via Zoom.

    Meld deg på seminaret her.

     

Seminaret gir en introduksjon til både teoretiske, praktiske og epistemologiske prinsipper for interkulturell karriereveiledning.

Du vil få presentert tilnærminger til hvordan man kan konfrontere fordommer, ulikheter og sosial urettferdighet, og hvordan du kan utføre interkulturell dialog i karriereveiledning. Dette demonstreres med konkrete caseeksempler fra karriereveilednings- og rådgivningssituasjoner.

Rammeverket som presenteres er inspirert av blant annet social justice-teori fra det globale nord med kontekstualiserte teorier fra sør, inkludert kritisk pedagogikk og perspektiver knyttet til sårbare grupper og menneskerettigheter.

Seminaret vil bli holdt på engelsk.

Marcelo Afonso Ribeiro er førsteamanuensis og koordinator for karriereveiledningssenteret på Universitetet i São Paulo. Han er medlem av the UNESCO Chair in Lifelong Guidance and Counseling.

Han er for tiden involvert i studier av identitet og karrierekonstruksjon, psykososial sårbarhet, interseksjonalitet og interkulturell karriereveiledning.