Kompetanse for mangfold

Fylkesmannen i Vestfold og Høgskolen i Sørøst- Norge ønsker å invitere til en konferanse hvor det settes fokus på tema knyttet til mangfold. Først og fremst ved å vise resultater av prosjektet i Vestfold, men også se framover og drøfte hvordan vi skal fortsette å øke kompetanse for mangfold.


23 May

Praktisk informasjon

Det overordnede målet for prosjektet «Kompetanse for mangfold», var å sette ansatte i barnehager og grunnopplæringen i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en slik måte at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Kompetanse for mangfold ble i hovedsak gjennomført som barnehage- og skolebasert etterutdanning i perioden 2013-2017. Vestfold fylke har deltatt i prosjektet i to omganger i 2014 og 2017.

Program

0830 - 0900: Kaffe / te + registrering

0900 - 0920: Velkommen ved Fylkesmannen i Vestfold og Høgskolen i Sørøst-Norge

0920 - 0940: «Utviklingsprosjekter i Vestfold 2017 /2018», en kort presentasjon av ulike

utviklingsprosjekter gjennomført i spennet fra barnehager, til voksenopplæring

0940 - 1030: Presentasjoner av prosjektene

1030 - 1130: «Flerspråklighet i barnehage og skole» ved Anja Pesch og Carola Kleemann

1130 - 1215: Lunsj

1215 - 1230: «Fargespill» - kulturelt innslag

1230 - 1315: «Uten norsk og ny på skolen - norsk som andrespråk» ved Else Ryen

1315 - 14.00 «Foreldresamarbeid» ved Elisabeth Futsæter Solberg

1400 - 1415: Kaffepause

1415 - 1515: «Helhetlig perspektiv på læring og oppvekst i et mangfoldperspektiv»

Panelsamtale.

1515 - 1530: Oppsummering og avslutning

 

I etterkant av det ordinære programmet inviteres det til to parallelle sesjoner for henholdsvis virksomhetsledere og eiernivå i kommune / fylkeskommune:

1600 - 1700: «Fra prosjekt til implementert praksis». Samtale med virksomhetsledere.

 Ledet av Heidi Biseth

1600- 1700: «Regelverkets muligheter, utfordringer og gode praksiser». Samtale med

 eierrepresentanter. Ledet av Hein Lindquist.