Kulturrikets tilstand 2018

Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge arrangerer 24. oktober den tiende utgaven av Kulturrikets tilstand. Temaet i år er "Regionalisering av kulturpolitikken".


24 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 24. oktober 2018
  • Tid: kl. 09.45 - 15.50
  • Sted: Nasjonalbiblioteket

  • Deltakeravgift: 950 kr inkl. moms
    Påmelding via deltager.no/kulturriketstilstand2018
    Lunsj og kaffe/te er inkludert.

     

Kulturrikets tilstand logoHva skjer når de nye regionene får et større ansvar for kulturpolitikken? Og er det egentlig noen stor forskjell mellom en nasjonal og en regional kulturpolitikk?

Kulturrikets tilstand 2018 handler om disse høyst aktuelle spørsmålene.

Til konferansen kommer en rekke nøkkelpersoner på området. Kulturminister Trine Skei Grande, medlem av ekspertutvalget for regionreformen Jon P. Knudsen og direktør for Kulturrådet Kristin Danielsen er blant de som skal holde innlegg.

Se vårt facebookarrangement for program og dersom du er interessert i å delta.

https://www.facebook.com/events/677424745966436/?active_tab=about