Kunnskap til lunsj: Er vi alle unike?

Jan Erik Grindheim tar for seg debatten om individuelt tilpasset opplæring i skolen.


20 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 20. september 2018
  • Tid: kl. 11.30 - 12.15
  • Sted: 2. etasje, Universitetsbiblioteket i Drammen.

Foredragsholder Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, og han har ledet et stort skoleprosjekt i 2014 for Kunnskapsdepartementet/Kommunenes sentralforbund.

I tillegg har han skrevet en del om frivillige organisasjoner og arbeidet med likestillingsspørsmål som forsker.

Han har også arbeidet mye med student- og lærerutveksling over Nordplus og Erasmus-programmene til Nordisk Ministerråd (Nordplus) og EU (Erasmus).

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2018.