Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene

Høyere utdanning er preget av store endringer. Kunnskapsdepartementet kom i 2018 med «Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanning». Denne utfordrer lærerutdanningen og fagmiljøene på særlig tre områder: praksisrelevans, forskningsforankring og tverrfaglig samarbeid. Den nasjonale strategien legger spesielt vekt på forskning og utviklingarbeid. FOU-kompetansen i lærerutdanningene må styrkes.


28 Nov

Praktisk informasjon

Samfunnsfagskonferansen 2018 vil bruke den nasjonale strategien som et utgangspunkt for å utforske spørsmålet: Hvordan ser utfordringene og mulighetene ut fra samfunnsfagenes ståsteder? Hvordan kan samfunnsfagene svare på utfordringene?

Vi ønsker en bred og åpen tilnærming til temaet og kritiske og reflekterte bidrag, papers og posterpresentasjoner. Noen aktuelle spørsmål kan være:

  • Hvordan arbeider vi for å skape et faglig krevende og givende miljø for studentene? Hvilke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og barnehage- og skolesektorene finnes i samfunnsfagene og hvordan kan vi videreutvikle det gode samarbeidet?
  • Hvordan kan vi systematisk arbeide for å styrke profesjonskompetanse og oppdatert praksiserfaring i lærerutdanningskollegiet?
  • Hvordan arbeider vi med økt internasjonalisering i samfunnsfagene? Hvilke storskala og internasjonale forskningsprosjekter eksisterer i vårt fagfelt?
  • Hvordan kan vi samarbeide på tvers av institusjoner med å identifisere behov for og gjennomføre studier som etterspørres i den nasjonale strategien?
  • Hva er mulighetene og utfordringene når det gjelder tverrfaglig samarbeid?
  • Vil BLU være et forbilde eller ikke når det gjelder utvikling av tverrfaglige kunnskapsområder og er det ønskelig for samfunnsfagene å tenke ut over samfunnsfagene?

Vi inviterer alle som underviser i lærerutdanningene fra barnehage, grunnskole til PPU til konferansen. Vi vil særlig fokusere på forskning- og utviklingsarbeid som vil bidra til å styrke og utvikle samfunnsfagene i lærerutdanningene. Og vi oppfordrer spesielt stipendiater til å melde på bidrag for å stimulere til gode diskusjoner og fornyelse innen samfunnsfagene i lærerutdanningene. Avhengig av innsendte bidrag og interesse kan det være aktuelt å lage en publikasjon etter konferansen.